Publiceringsdatum:

Angående skogsbränderna i Sala kommun

Nu är räddningsinsatsen avslutad vid alla bränderna i Sala kommun. Klicka här för att läsa mer.

Risken för skogsbränder är just nu extremt stor. Vi uppmanar allmänheten att vara mycket försiktiga. Det är förbjudet att göra upp eld eller använda engångsgrillar när man befinner sig i skog och mark. Det är bara vanliga grillar på tomtmark som är ok att använda.

Läs mer om grillning på brandskyddsföreningen
Farligt att använda engångsgrillar vid eldningsförbud.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Under lördag kväll meddelade MSB att man begärt in stöd från EU i form av brandflyg för att stärka upp den nationella beredskapen med anledning av att det råder hög brandrisk i flera områden i landet. Brandflyget kommer att stå standby för att snabbt kunna agera om räddningstjänster behöver stöd.

Här kan du läsa MSB:s pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 

Uppdaterad 9 juni klockan 17.00

Räddningstjänsten meddelar att de har avvecklat sin insats, men att de har en stab i beredskap under en vecka med särskilt fokus på de här bränderna. Under lördag kväll genomför Kustbevakningen en flygning med värmekamera för att Räddningstjänsten ska få bra koll på läget.

Länsstyrelsen avslutar nu uppdateringarna kring skogsbränderna i Sala kommun. Men vi har beredskap att återuppta dem om det skulle behövas.

9 juni klockan 13.30

Nu är räddningsinsatsen avslutad även vid den sista branden i Broddbo. Det betyder att alla skogsbränder i Sala har övergått till eftersläckning och överlämnats till respektive markägare för bevakning. Enligt SMHIs prognos ska det regna i området på måndag.

9 juni klockan 9.30

Släckningen av branden vid Broddbo går enligt plan och räddningstjänsten räknar med att lämna över till markägaren vid lunchtid. Sala kommun som är markägare tar efter samråd med räddningstjänsten över eftersläckningen. Kommunens personal arbetar tvåskift över helgen för att organisera eftersläckningen.

Räddningstjänsten fortsätter under eftermiddagen att samla in material från släckningsarbetet.

 

8 juni klockan 15.30.

Rörbo: Räddningstjänsten lämnade över ansvaret för kontroll av brandområdet till markägaren Sveaskog klockan 14.00.

Helgonmossen: Ansvaret lämnades över till markägaren Sala kommun klockan 12.00.

Broddbo: Räddningstjänsten arbetar med eftersläckning, man har minskat personalstyrkorna och kommer att minska ytterligare till kvällen. Planen är att lämna över ansvaret till markägaren Sala kommunn kl. 12.00 på lördag 9 juni.

Sju brandbilar finns på plats och ett antal fordon från försvaret och hemvärnet.


8 juni Kl. 13.30

Branden vid Ömossen, vid Färnebofjärdens nationalpark var inte en aktiv brand, Det rörde sig om en planerad naturvårdsbränning som gjordes för tre veckor sedan där det fortfarande enligt plan förekommer rök. Den är bevakad varje dag.

I Broddbo håller begränsningslinjerna. God prognos för släckningsarbetet.

I Rörbo planerar räddningstjänsten för överlämning till markägaren.

IHelgonmossen och Björnmosssen är räddningstjänstern kvar på plats till och med fredag kl 12.00.

Det extremt höga brandrisken på grund av torka och vind förväntas bestå de kommande dagarna.

Kontakta polisen om bränder

Om du misstänkar att någon är på väg att begå ett brott, till exempel starta en brand, ska du alltid ringa 112.

Om du vill tipsa i efterhand om iakttagelser ringer du 010-567 67 55 (obs speciellt nummer för bränderna i Västmanland) eller 114 14. Välj "Lämna tips!"

Du kan även tipsa polisen via ett kontaktformulär på polisens webbplats:
https://polisen.se/aktuellt/hjalp-polisen/2018/juni/brander-i-vastmanland/länk till annan webbplats

 

Stöd till drabbade

Sala kommun har från och med fredag 8 juni en stödfunktion för de som evakuerats från brandområdena. Drabbade kan antingen komma till receptionen i rådhuset i Sala eller ringa till 113 13 för att få stöd.

Mer information finns på Sala kommuns webbplats.länk till annan webbplats

Polisens information om avspärrade vägar

Uppdatering 7 juni, kl. 11.00

Enligt lägesbild natten mot den 7 juni är området kring branden i Rörbo relativt säkert och vägarna som tidigare varit stängda öppnas.

Länsväg 685 och 681 är åter framkomliga. Två mindre skogsvägar är fortfarande avstängda det gäller väg mot Genvägsberg och Källmossen.

Vägarna kring Broddbo och norrut är fortfarande avstängda.

Det gäller:

  • Från korsningen länsväg 830, 800 och 769 och norrut
  • Dalhemsvägen och norrut
  • Stråjosefsdal och norrut
  • Fågelsbo och västerut
  • Från korsningen Madrassvägen-Roslingsvägen och österut
  • Från Olofs Jons är stängd mot Ulvsbo

Information till dig som fastighetsägare om eftersläckning av skogsbrand

Ditt ansvar som fastighetsägare

När den akuta räddningsinsatsen är avslutad flyttas ansvaret för eftersläckning och bevakning till dig som fastighetsägare. Du är skyldig
att bevaka och eftersläcka området tills det är släckt. Huvudregeln för eftersläckning är att alla synliga tecken på brand eller glöd, till exempel rök eller värmedaller i luften, ska vara släckta. Efter det ska området bevakas under ytterligare 3-5 dygn. Det innebär att eftersläckning och bevakning kan behöva pågå i dagar eller veckor tills området är säkert.

Eftersläckning och bevakning av ett branddrabbat område är oerhört viktig nu när det är torrt. Marken är uttorkad och det är stor risk att
glödbränder blossar upp.

Glödbränder

I ditt ansvar som fastighetsägare ingår att noga inventera och släcka pågående glödbränder. Glödbränder kan synas som små rökslingor eller värmedaller i luften. Gnistor från dessa glödbränder kan sprida sig ut i obrända eller upptorkade områden och orsak nya skogsbränder där. Det är speciellt stor risk vid växlande vindar eller om vinden ändrar riktning.

Var försiktig!

Det kan vara farligt att arbeta med eftersläckning och du
måste vara mycket försiktig. Tänk på att:

  • Om rötterna på träd har brunnit kan de falla ljudlöst och med stor kraft.
  • Torra träd med röta kan falla ljudlöst.
  • Myrstackar, gamla döda liggande träd och utdikade myrmarker kan glöda mycket länge.

Material och skyddskläder

För att eftersläcka kan du använda material du har själv, till exempel pumpar, slangar, hackor, spadar och vattenkannor. Du bör ha på dig
kläder av bomull eller linne, hjälm, handskar och munskydd.

Du kan hyra material för eftersläckning från räddningstjänsten i vissa fall.

Information från Skogsstyrelsen om hur du kan minska riskerna för brand i din skog.länk till annan webbplats

Tidigare uppdateringar

Lägesbild - uppdateringar 8 juni 2018

8 juni klockan 08.30.

I Broddbo pågår aktiv släckinsats. Flera enheter från räddningstjänsten är på plats. Vattenförsörjning är säkrad genom slangledning från sjön.

I Rörbo pågår släckinsats, räddningstjästen planerar att lämna över ansvaret till markägaren idag fredag klockan 12.00.

I Helgonmossen och Björnmosssen lämnades ansvaret över till markägaren torsdag kl 18.30. Räddningstjänsten är kvar på plats till och
med fredag kl 12.00.

Boende i Östra och Västra Fallet, Nilsbo och Nötbo har fått möjlighet att återvända hem. Detta är platser öster om branden i Broddbo.

Prognosen är i nuläget god. Väderprognosen gör att risken för skogsbränder och självantändning är fortsatt hög men vinden beräknas minska i styrka.

Räddningstjänsten uppmanar alla att följa eldningsförbudet och vara försiktiga även med grillning.

I övrigt gäller de beslut om spärrade vägar och evakueringar som tidigare
meddelats av Polisen, se nedan.

Lägesbild - uppdateringar 7 juni 2018

7 juni 20.30

I Rörbo och Broddbo pågår det fortfarande insatser, men för övriga bränder i länet har det övergått till eftersläckningfas.

Lägesbilden kommer inte att uppdateras på denna webbplats under natten, vi hänvisar till Sveriges radio P4 Västmanland.

 7 juni 17.30

Vid branden i Broddbo ser räddningstjänsten behov av fortsatt arbete under flera dygn framöver.

I Björnmossen avslutas räddningsinsatsen inom kort och man planerar för eftersläckning.

I Helgonmossen görs en ytterligare bedömning imorgon vid lunch innan man beslutar om eftersläckning.

I Rörbo görs en ytterligare bedömning imorgon vid lunch innan man beslutar om eftersläckning.

Branden i Nässelbo är under kontroll.

7 juni 15.00

I Rörbo och Helgonmossen börjar man planera för eftersläckning.

Branden i Nässelbo har vattenbombats och nu har man gått in med markpersonal för släckning.

7 juni 10.50

Räddningsledaren har meddelat att de som är evakuerade från sina hem på grund av bränderna kommer att fortsätta vara evakuerade under minst ett dygn till. Det kan bli längre beroende på hur släckningen går.

7 juni 08.20

Under natten har räddningstjänsten behållit begränsningslinjerna. Helikoptrarna drogs tillbaka under natten, men nu är fyra helikoptrar igång med vattenbombning. Räddningstjänsten förstärker i Rörbo i förebyggande syfte. Sammanlagt arbetar 80-85 brandmän och 40-50 personer från hemvärnet med brandbekämpningen.

Sannolikt kommer det att bli rökspridning idag på grund av den ökade vinden.

Prognosen är god och räddningstjänsten fortsätter med samma styrka som det senaste dygnet minst fram till fredag lunch.

Generellt sett går det åt rätt håll. I Rörbo är det två helikoptrar som vattenbombar i förebyggande syfte. I Helgonmossen arbetar markpersonal i förebyggande syfte.

I Broddbo går det också åt rätt håll, men branden är inte under kontroll än. Tre helikoptrar och 45 brandmän arbetar intensivt med släckning.

Prognosen är att släckningen i Rörbo och Helgonmossen går över till eftersläckning inom 24 timmar. Oklar prognos om när branden i Broddbo övergår till eftersläckning. Läs mer om eftersläckning nedan.

Lägesbild - uppdateringar 2018-06-05

Under tisdag natt och onsdag förmiddag har räddningspersonal på marken fortsatt arbetet med att begränsa och ringa in bränderna så att de inte sprider sig. Samarbetet med bland annat polisen och försvarsmakten fortsätter och under onsdagen anländer stöd från räddningstjänsten på Gotland, räddningstjänsten östra Skaraborg och flygflottiljen F16.

Prognosen för onsdagen är att släckningsarbetet fortsätter med oförminskad styrka och att kraftsamling sker mot branden öster om Broddbo som är svårast att hantera i dagsläget. Det är fullt fokus på att släcka branden i Broddbo idag eftersom vädret nu är gynnsamt. Brandrisken i skog och mark är fortfarande extremt hög och situationen påverkas bland annat av vind och luftfuktighet.

Polisen har gripit en kvinna misstänkt för grov mordbrand för branden i Broddbo. Kvinnan anhölls under förmiddagen av åklagare.

Polisen söker fortfarande efter personer som har gjort iakttagelser vid brandplatserna i Broddbo, av till exempel fordon och personer som uppträder på ett annorlunda sätt efter skogsbilvägar med mera.

Har man tips ringer man till polisen på 114 14 och meddelar vad man har sett. Man kan även maila till polisen på adressen https://polisen.se/kontakt/mejla-region-Mitt/länk till annan webbplats.

Människor som bor i området uppmanas att lyssna på rekommendationer från polis och myndigheter samt söka information via krisinformation.se och nödtelefonnumret 11313. Bedömningen av röken är att rök aldrig är nyttigt men att skogsbrandrök inte är lika giftig som till exempel rök från brinnande plast, som kan innehålla gifter. Mer information om brandröken finns här: Prognosen för branden i Rörbo är god. Fyra fordon på plats. Branden i Helgonmossen/Björnmossen är inringad. I Broddbo fokuserar räddningstjänsten på att hålla begränsningslinjen och helikoptrar flyger sedan 04.30 i morse. Inga byggnader har brunnit.

Lägesbild - uppdateringar 2018-06-05

Ett tiotal fastigheter har evakuerats i Ulvsbo norr om Sala och flera platser i brandens riktning har evakuerats, bland annat Nilsbo och Nötbo. Uppsamlingsplats är på Lärkan i Sala.

Omständigheterna i samband med branden i Broddbo har lett  till att polisen har inlett förundersökning gällande grov mordbrand då det finns anledning att anta att branden kan vara anlagd.

Förundersökningen är just påbörjad och för närvarande pågår initiala utredningsåtgärder.

Polisen är mycket angelägen att få in tips från allmänheten som kan ha gjort iakttagelser av personer och fordon i det aktuella området. Tips och iakttagelser mottages på telefon 114 14. Polisen uppmanar allmänheten i området att vara uppmärksamma och följa händelseutvecklingen.

Skogsbranden i Rörbo är fortfarande inte under kontroll, men läget är stabilt. Räddningstjänsten håller begränsningslinjerna och kommer under kvällen mer aktivt gå in och släcka i sektorerna.

Ytterligare släckningsresurser är på väg in från Gotland, Göteborg och Dalarna.

Arbetet med att släcka branden i Rörbo fortsätter under tisdagen. Natten mot tisdag har brandområdet krympt från cirka två gånger två kilometer till cirka 1,5 gånger 1,5 kilometer men branden är inte under kontroll och nya bränder har uppstått på andra platser öster om den första branden.

Klockan 16 på tisdagen finns 20-30 enheter på plats samt flera helikoptrar som arbetar med vattenbombning. På plats finns även en skogsbrandsenhet från MSB, cirka 60 personer från Hemvärnet, polis och frivilliga. Totalt deltar cirka 150 personer samt ett antal frivilliga i släckningsarbetet väster om Rörbo.

Under tisdagen var branden som mest intensiv i den nordöstra delen av brandområdet samt i området mellan norra och södra Röjsmossen. Släckningsarbetet, som leds och koordineras av Storstockholms Räddningscentral, har organiserats och delats upp i sektorer med egna skadeplatschefer där man arbetar med att begränsa och trycka tillbaka branden och därigenom krympa brandområdet. Under tisdagseftermiddagen har vattenbombningen med helikoptrar intensifierats för att skapa möjligheter att kunna arbeta med brandsläckning till fots. Den torra marken och vinden gör dock att det är svårt att uppskatta hur lång tid räddningsinsatsen kommer att ta och Storstockholms räddningscentral planerar och säkerställer resurser för en långvarig släckning.

Parallellt med släckningen av den första branden arbetar man med att skapa en tydlig bild av de nya bränder som uppstått i skogarna öster om Rörbo samt att bygga upp resurser för att hantera dem. Flera kommuners räddningstjänster deltar i det stora släckningssamarbetet. Arbetet pågår dygnet runt och är som mest intensivt under dygnets ljusa timmar då helikoptrar och räddningspersonal ser som bäst.

Människor som bor i området uppmanas att lyssna på rekommendationer från polis och myndigheter samt söka information via krisinformation.se och nödtelefonnumret 11313. Bedömningen av röken är att rök aldrig är nyttigt men att skogsbrandrök inte är lika giftig som till exempel rök från brinnande plast, som kan innehålla gifter. Mer information om brandröken finns nedan.

Polisen har kontroll på evakueringssituationen om det skulle bli aktuellt och de har varit i kontakt med de fåtal personer som finns kvar i närliggande byar. Trafikverket är på plats och har stödresurser åt Polisen om det skulle behövas

Länsstyrelsen har hållit ett samverkansmöte med kommuner, räddningstjänst, polis, försvarsmakten, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med flera under förmiddagen och ytterligare möten är inplanerade under eftermiddagen.

Under natten avtog branden något tack vare den kyligare luften och ökad luftfuktighet, men branden är inte under kontroll och släckningsarbetet pågår. Den kraftiga vinden ökar risken för att branden sprider sig ytterligare.

På plats finns enheter från Storstockholms brandförsvar, Brandkåren Attunda, Sala, Uppsala, Västerås och Enköping som arbetar med släckning på marken. Vattenbombningen med helikoptrar återupptogs tidigt på tisdagsmorgonen. Bedömningen är att resurserna på plats är goda.

Arbetet med branden koordineras av Storstockholms räddningscentral. Det finns ingen prognos för hur lång tid släckningen kommer att pågå men räddningstjänsten planerar och bygger upp resurser för ett långsiktigt arbete. Det är mycket torrt i skog och mark just nu och många räddningstjänster runtom i Sverige arbetar med att släcka bränder. Eldningsförbud råder sedan 1 juni i hela Västmanlands län. De flesta län i Sverige har eldningsförbud.

Kontakt