• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Eldningsförbud i hela Västmanlands län

En förbudsskylt mot eldning.

Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet gäller all eldning i skog och mark inom och utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet gäller inte grillning och matlagning på iordningsställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Besked om när det eldningsförbudet inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats.

Generellt beslut om undantag från eldningsförbud i Västmanlands län

Länsstyrelsen beslutar om följande undantag från ovan nämnda beslut. Förbudet omfattar, efter samråd med räddningstjänsterna i länet, inte naturvårdsbränning eller hyggesbränning och skötselmetoder som innebär bränning som utförs enligt råd och anvisningar från bransch och myndigheter.

Motivering

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten. Räddningstjänsterna i länet har tillstyrkt undantag i aktuellt fall.

Brandrisk och eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Kontakt

Magdalena Bostedt