05 maj 2020 klocka 09.00 - 16.30

Regional samverkansövning på tema totalförsvar

Två händer som ska sätta ihop ett par pusselbitar

För att stärka samverkan i länet och tillsammans rusta oss för samhällsstörningar och höjd beredskap bjuder Länsstyrelsen in till regional samverkansövning den 5 maj. Det här är ett nytt övningskoncept för länet som vi gärna vill att du är med och testar och utvecklar.

Syftet med seminarieövningen är att du ska få ökad kunskap om och förståelse för din egen organisations och närmast samverkande parters uppgifter, mandat och roller i vardagen, vid samhällsstörningar och under höjd beredskap. Du får också möjlighet att identifiera praktiska förberedelser och åtgärder som behövs i den fortsatta totalförsvarsplaneringen.

Övningens övergripande mål:

Parterna i U-Sam ska ha:

  • ökad förståelse för andra aktörers ansvar, mandat och roller inom totalförsvaret
  • ökad kunskap om samverkan med andra aktörer utifrån syftet att skapa ett mer robust och uthålligt totalförsvar.

Målgrupp: U-Sams aktörer inklusive kriskommunikationsnätverket och deltagare i Regionala krishanteringsrådet.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 20 april. Fika och lunch ingår, så ange i din anmälan om du har allergier eller behov av speciell kost. Ange även om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose. Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att prioritera bland deltagarna.

VAR: Elite Stadshotellet, Stora Torget 7, Västerås

KOSTNAD: Övningen är kostnadsfri, men uteblir du utan att meddela eller avbokar din plats senare än tre dagar innan utbildningsstart debiteras du 500 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt