12- 13 mar 2020 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning: Motiverande samtal i arbetet med våld i nära relationer

Varför kan MI vara hjälpsamt för att öka motivation till en förändring vid våld i nära relationer?

I en relation där psykiskt eller fysiskt våld förekommer är det vanligt med ambivalenta känslor gentemot partnern. MI har utvecklat ett förhållningssätt och verktyg för att öka klientens motivation och förebygga och hantera dennes motstånd mot en förändring. Metoden rymmer särskilda verktyg för att hjälpa en klient att utforska och komma förbi sin ambivalens.

Syftet med utbildningsdagen är att ge färdigheter i motiverande samtal i form av särskilda verktyg och förhållningssätt för att specifikt kunna motivera personer som lever med våld i nära relationer att gå vidare med sina liv.

Alla deltagare får ett exemplar av boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer”.

Utbildare – Liria Ortiz
Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med KBT inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Hon utbildar i metoden Motiverande samtal och är medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Liria Ortiz föreläser ofta på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring samt kognitiv beteendeterapi.

Målgrupp:
Socialtjänst, rättsväsende och ideellt engagerade i Västmanland som arbetar med våldsutsatta och/eller våldsutövare. Inga förkunskaper om MI krävs men deltagarna ska ha kunskap om våld i nära relationer samt uppdrag att arbeta med våld i sin organisation. Deltagare ska ha genomgått webbkurs om våld, www.webbkursomvald.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, intyg ska lämnas innan kursstart. Deltagare ska även ha läst boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” innan kursstart. Länstyrelsen tillhandahåller boken (du får mer information när du anmält dig).

Frågor om utbildningen: Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen i Västmanlands län, telefon: 010 – 224 92 30, pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se.
Frågor om anmälan eller annat praktiskt: Charlotte Florén, Länsstyrelsen i Västmanlands län, telefon: 010 – 224 94 26, charlotte.floren@lansstyrelsen.se.

VAR: Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet kostar 1000 kronor. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 1000 kronor per person. Lunch intas på egen hand. Länsstyrelsen bjuder på fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 mar 2020

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter
www.lansstyrelsen.se/dataskyddöppnas i nytt fönster

Kontakt