10 dec 2019 klocka 10.00 - 16.00

Lär dig om offentlig upphandling - tema livsmedel!

Foto
från Peter Wendt på unsplash.com (''carrots and leeks'')

Foto av Peter Wendt från unsplash.com

Den 10 december anordnar länsstyrelsen i Södermanland inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin en kunskapsdag kring offentlig upphandling kopplat till livsmedel.

Offentlig upphandling är en del av den regionala, såväl som nationella, livsmedelsstrategin. Maten som serveras i offentlig verksamhet ska i högre utsträckning svara mot de krav som ställs inom den svenska livsmedelsproduktionen. Därför organiserar nu Länsstyrelsen i Södermanland en kunskapsdag för producenter, för att ge en tydligare bild av vad offentlig upphandling innebär och hur man kan gå tillväga för att lämna anbud.

Syftet med dagen är att öka deltagarnas förståelse för hur upphandling går till: vilka regelverk styr, för- och nackdelar med att leverera till offentliga kök och vilka strategier som kan användas för att lämna anbud.

Målgruppen för dagen är livsmedelsproducenter, både inom primärproduktionen och förädlingen, som är nyfikna på offentlig upphandling.

Mer information, kursinnehåll samt anmälan hittar du här.länk till annan webbplats


VAR: Hotell Malmköping, Malmköping

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 dec 2019

Kontakt