31- 01 jan feb klocka 09.30 - 16.00

Vindkraft i Västmanland – potential och förankring

Illustration vindkraftverk

Energimyndigheten menar att det är fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet. Detta kräver möjligheter för en fortsatt utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Vilken potential finns det för vindkraft i Västmanland? Vilka hinder har vindkraften? Det är frågor som avhandlas under konferensen.

Konferensen ingår i projektet Vindkraft i Västmanland-potential och förankring som finansieras av Energimyndigheten. Länsstyrelsen i Västmanlands län genomför projektet tillsammans med Förbundet Agenda 2030 i Västmanland och Västmanland Upplands Energiförening.

MÅLGRUPP: Alla som kan komma att beröras av vindkraft i arbetet eller i föreningslivet. Småföretagare, entreprenörer och intresserad allmänhet är också välkomna.

Man kan välja att komma båda dagarna eller bara en av dem. Se programinnehåll nedan.

Program 31 januari, kl. 9.30-16

Moderator: Måns Enander, klimatsamordnare Länsstyrelsen i Västmanlands län.

 • Västmanlands län och länsstyrelsens arbete med energi och klimatfrågor. Landshövding Minoo Akhtarzand, Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Presentation av Förbundet Agenda 2030. Sophie Andersson, ordförande FA2030.
 • Hur kan vi engagera oss i vindkraft och förnybar energi? Gunnar Öberg, ordförande för Västmanland Upplands Energiförening.
 • Svenska Kyrkans arbete med vindkraft. Erik Ling, Västerås Stift. Erik är även ordförande för Dala Vind AB.
 • Vad händer i norra Västmanland? Västmanlands första och största vindkraftpark Målarberget. Ann-Sofie Laurin, projektledare VKS Vindkraft AB.
 • Sveriges potential för vindkraft samt information om tillståndsprocesser. Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi.
 • Potential för vindkraft i Västmanland ur ett vindkraftsbolags perspektiv. Anders Nilsson, projektledare OX2.
 • Regional planering av vindkraft. Ulla Mörtberg, biträdande professor, Hållbarhet, utvärdering och styrning, Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Vindkraft och kulturmiljö. Ulla Bergquist, Avdelningen för Samhällsbyggnad, Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Vindkraftens roll för 100 procent förnybar energi år 2040. Maria Stenkvist, programchef Energimyndigheten.
 • Marknadspotential för vindkraft. Fredrik Dolff, samordnare inom Nätverket vindbruk, näringsliv- och affärsutveckling, Västra Götalandsregionen.

Program 1 februari, kl. 9.30-15
Moderator: Karin Perers, Styrelseordförande Mellanskog och ordförande för Svenska Kyrkans kyrkomöte.

 • Presentation av Västmanland Upplands Energiförening. Gunnar Öberg, ordförande för VUEF.
 • Om Projektet Vindkraft i Västmanland – potential och förankring. Eric Söderberg, projektledare Förbundet Agenda 2030 i Västmanland.
 • Integrering av vindkraft med annan förnybar energi och energilagring. Erik Dahlqvist, professor i energiteknik, Mälardalens Högskola.
 • Småskalig vindkraft. Sven Ruin, Teroc AB. Sven är engagerad i Svensk Vindkraftförening och författare till boken ”Small-Scale Renewable Energy Systems”
 • Vindkraft igår, idag och imorgon. Michael Henriksson, en av pionjärerna inom branschen.
 • Att bygga och äga egna vindkraftverk. Mats Weinesson, Götala Gård.
 • Kooperativt ägande av förnybar energi. Göran Bryntse, teknisk doktor och ordförande för SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation.
 • Kooperativt ägande ger acceptans för byggnation. Sverker Ericsson, ordförande för Dala Vindkraft ek.för.
 • Hur skapas engagemang för vindkraft. Jenny Breslin, Hela Sverige ska leva.

ANMÄLAN:

Anmäl deltagande till vindkraft@fa2030.se innan 25 januari.

Ange vilken eller vilka av dagarna du önskar delta. Efter intresseanmälan erhålls ett mejl med formulär för registrering och betalning.

KONTAKT: Har du frågor, kontakta projektledare Eric Söderberg, eric.soderberg@fa2030.se eller mobil 070-457 68 22 under normal kontorstid.

TID: 31 januari kl. 09.30 - 16.00 och 1 februari kl. 09.30 - 15.00.
Fika och registrering kl. 9.00 – 9.30 båda dagarna

VAR: Kyrkbacksgården i Västerås

KOSTNAD: 150 kr per dag eller 250 kr för båda dagarna. Fika och lunch ingår i priset.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 jan 2020

Loggor för Länsstyrelsen, Förbundet Agenda 2030, VUEF samt Energimyndigheten

Kontakt