27 nov 2019 klocka 14.00 - 17.00

Ekonomiskt våld - seminarium

Vad är ekonomiskt våld och hur kan vi motverka det?

Ekonomiskt våld är en bland flera våldsformer och handlar om att genom ett ekonomiskt övertag skaffa sig makt över sin partner. Det ekonomiska våldet tar sig uttryck till exempel genom att inte tillåta partnern att ha egna pengar eller kräva att partnern skriver på banklån och sms-lån. Ekonomiskt våld förekommer ofta tillsammans med fysiskt och psykiskt våld, men uppmärksammas oftast inte i samma utsträckning.

I syfte att öka kunskapen om ekonomiskt våld bjuder Länsstyrelsen Västmanland in till ett seminarium.

Det är viktigt att utsatta för ekonomiskt våld blir medvetna om hur våldet ser ut och vilka möjligheter de har att ta tillbaka kontrollen över sin ekonomiska situation. Genom att utbilda yrkesverksamma som möter individer utsatta för ekonomiskt våld ökar vi möjligheten att hjälpa de utsatta.

Seminariet utgår ifrån ett metodstöd som är under framtagande och ger en bild av hur det ekonomiska våldet ser ut och vilka juridiska regler som styr våra rättigheter och skyldigheter i en parrelation.


DAGENS FÖRELÄSARE:
Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig jämställdhet vid Länsstyrelsen Västmanland, föreläser om ekonomisk jämställdhet.

Elin Hedén, verksamhetsansvarig vid Föreningen Kvinnohuset i Västerås och Jurgita Ravaityte Kristoffersson Centrum Mot Våld, föreläser om ekonomiskt våld.

Eva Kornhall, advokat vid Advokatfirman Kornhall beskriver med utgångspunkt i juridiken hur vi kan hantera ekonomiskt våld.

KONTAKT:
Pernilla Börjesson, Tf avdelningschef Samhällsutveckling, e-post: pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se, telefon: 010-224 92 30.

Charlotte Florén, handläggare, e-post: charlotte.floren@lansstyrelsen.se, telefon: 010-224 94 26.

MÅLGRUPP: Yrkesverksamma inom socialtjänsten. I mån av plats är även andra välkomna. 

VAR: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Vätra Ringvägen 1, Västerås. Lokal: Färnebofjärden. Registrering och fika 14:00 - 14:30.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Vid avbokning senare än 24 timmar innan seminariet debiteras 500 kronor per person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 nov 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt