10 dec 2019 klocka 08.30 - 16.00

Skogen och klimatförändringen - utmaningar, nya kartdata och tekniska lösningar

Skogsmiljö med illustrationer av kartdata

Västmanlands läns skogsprogram bjuder in till en konferens om hur nya rymddata kan hjälpa oss att klara framtida klimatutmaningar.

Du får ta del av vilka skogliga utmaningar som kommer med klimatförändringen och en inblick i hur nya rymddata och prognoser kan fungera som planeringsunderlag. I prototyp-labbet skissar vi fram förslag på nya data, analyser och åtgärder som kan bidra till att anpassa skogen till ett förändrat klimat.

08.30 – 09.00

 • Fika

09.00 – 09.10

 • Välkommen till Arboga

09.10 – 10.30

 • Klimatförändring: Vad kan vi förvänta oss? Jacob von Oelreich, SMHI
 • Angrepp av skadesvamp i skogen i ett framtida klimat. Jan Stenlid, SLU
 • Hur mycket dyrare har det blivit att försäkra skogen och varför? Ett försäkringsbolags syn på klimatförändring. Johan Litsmark, Länsförsäkringar
 • Ekosystemtjänster och skogsskötsel i ett förändrat klimat. Olof Olsson, Hushållningssällskapet

Paus

10.40 – 12.20

 • Datakub och nationellt rymddatalabb. - Johan Carlstedt, RISE och Tobias Edman, Rymdstyrelsen
 • Datakub från ett användarperspektiv. - Måns Enander/Anna Norman, Länsstyrelsen
 • Nationellt skogsdatalab. Anders Persson, Skogsstyrelsen
 • Datafusion med satellitdata som bas - Olle Ytterberg, Saab
 • Säsongsprognos av nederbörd och dess användning för tidiga brandriskvarningar. Ulrika Willén, SMHI

Lunch

13.20 – 13.40

 • Förhindra uppkomst, minska skadeverkningar från skogsbränder och behovet av underlag. Leif Sandahl, MSB

13.40 – 15.50

 • Prototyplabb med utmaningsarkipelagen - diskussion, önskningar och skisser på nya data, underlag och åtgärder. Peter Sandberg och Sofia Målberg, RISE

15.50 – 16.00

 • Summering och avslut


Res gärna med tåg till Arboga! Det tar 5-10 minuter att gå till Stadskällaren från Järnvägsstationen

MÅLGRUPP: Företrädare för skogsbolag och skogsägarorganisationer, enskilda markägare, risk- och beredskapssamordnarer, planerare, klimatanpassare, forskare, kommun- och myndighetsföreträdare och andra som har intresse av hur man kan driva klimatanpassningsarbete i skogen och avrinningsområdet.

KONTAKT: Har du frågor om programmet eller praktiska arrangemang,
kontakta Robert Axelsson 010-224 90 00, alternativt via e-post:
robert.axelson@lansstyrelsen.se eller marten.gustafsson@lansstyrelsen.se

NÄR: Tisdagen den 10 december 2019, kl. 09.00 – 16.00 (fika från 08.30)

VAR: Stadskällaren, Nygatan 42, Arboga

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 dec 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt