21 nov 2019 klocka 08.30 - 13.00

Regionalt krishanteringsråd

Bild av omslaget på "om krisen eller kriget kommer"

Välkomna till en förmiddag som tar sikte på att göra Västmanland bättre, mer uthålligt och effektivare när det gäller att hantera en ny komplex tid där vi tillsammans behöver förbereda oss på att kunna hantera ett läge av höjd beredskap i Sverige.

Landshövdingen i Västmanland bjuder in er till regionalt krishanteringsråd. Vid mötet kommer vi tillsammans att fokusera på hur näringslivet kan bidra till ett mer robust samhälle. Vi ställer oss frågor som:

- Hur bygger vi försvarsvilja i vår egen organisation?

- Hur omhändertar man på bästa sätt näringslivets kraft i arbetet med civilt försvar?

Vi får lyssna på hur Mälarenergi och Westinghouse ser på och arbetar med frågor som rör krisberedskap och civilt försvar. Mälardalens högskola bidrar med sitt perspektiv och ger oss inspiration och kunskap om hur totalförsvarsfrågor. Dagen avslutas med en gemensam lunch.

Målgrupp Kommunstyrelseordförande, kommunchefer, verkställande direktörer inom näringslivet, samt respektive organisations expertkompetens inom området civilt försvar/säkerhet och krisberedskap

Anmälan Anmälan via formuläret nedan senast den 7 november. Ange i din anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost. Lunch samt kaffe förmiddag och eftermiddag ingår.

Program

08.30 Fika

09.00 Inledning av Landshövding Minoo Akhtarzand

09.15 Anna Johnson, Avdelningschef på Akademin

för ekonomi, samhälle och teknik på MDH

09.35 Niklas Gunnar, VD Mälarenergi

09.55 Aziz Dag, VD på Westinghouse

10.15 Workshop- Hur kan näringsliv och myndigheter tillsammans skapa ett effektiv civilt försvar?

11.20 Sammanfattning av förmiddagens arbete

11.55 Avslutning Landshövding Minoo Akhtarzand

12.00 Gemensam lunch på Västerås slott

VAR: Västerås slott

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500kr kr/person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt