13 nov 2019 klocka 13.00 - 16.15

Plan- och byggträff 2019

Länsstyrelsen bjuder in kommunala planhandläggare till årets planträff. Träffen kommer att fokusera på digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen, främst i detaljplaneskedet.

Boverket och Örebro kommun kommer att presentera kring pågående arbete med digitala detaljplaner. Utöver detta kommer också information om aktuella händelser på Länsstyrelsen att presenteras (bl.a. om grön infrastruktur, projektet klimatsmart samhällsplanering m.m.).

Att fokus hamnar på just planfrågorna i år beror på att Länsstyrelsen under året kommer att träffa samtliga byggnadsnämnder på plats i respektive kommun genom tillsynsvägledningsarbetet.

Kl 13:00

Välkomnande
Victor Zakrisson, Funktionsledare för samhällsplanering och
boende, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Bordet runt
Länets kommuner

Klimatsmart Samhällsplanering
Christina Svensson, Projektledare – Klimatsmart Samhällsplanering, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Grön infrastruktur
Michael Proos, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Bidrag för sanering av förorenad mark
Hanna Odén, Länsstyrelsen i Västmanland

Digitala detaljplaner samt AI-projekt om planbestämmelser
Örebro kommun

Kl 14:30

Fika

Kl 14:45

Boverkets Digitaliseringsuppdrag
Boverket

Cirka kl 16.15

Plan- och byggträffen avslutas.

MÅLGRUPP: Kommunala planhandläggare (bygglovshandläggare får också delta även om programmet ej är riktat till dom)

TID: Onsdag 13 november, kl 13.00-16.15

VAR: Länsstyrelsens lokalser, Västra Ringvägen 1, Västerås

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 okt 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt