27 nov 2019 klocka 08.30 - 15.30

Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relation

En arbetsmiljöfråga för djurskyddshandläggare.
Det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. När djur är utsatta är människor i riskzonen, när människor är utsatta är djur i riskzonen.

Länsstyrelsen Västmanland driver ett projekt - Djur och Våld - som syftar till att alla våldsutsatta i familjen ska upptäckas och få rätt hjälp och stöd. Länsstyrelsen anordnar nu en heldagsutbildning anpassad för och riktad till djurskyddshandläggare och andra inom länsstyrelsens djurskyddskontrollerande verksamhet.

Dagens föreläsare är Lena Stenvall som har en gedigen bakgrund i arbete med våldsutsatta kvinnor, arbetsmiljöfrågor och stresshantering. Den här utbildningsdagen kommer att omfatta en fördjupad och för djurksyddsarbetet relevant utbildning om våld. Dagens andra fokus gäller arbetsmiljö för djurskyddshandläggare med fokus på svåra möten och samtal.

Exempel på ämnen som kommer att beröras:

  • Vad är våld
  • Vad får våld för konsekvenser för den som är våldsutsatt och hur möter jag det i min roll som djurskyddshandläggare?
  • Hur ställer man frågan om våld?
  • Hur kan vi underlätta svåra möten och samtal
  • Egen hållbarhet: hur skapar vi ett hållbart arbetsliv kopplat till arbetet med socialt utsatta personer?

MÅLGRUPP: Djurskyddshandläggare och övriga som arbetar med djurskydd.

FRÅGOR: Nathalie Nordén, Projektledare Djur och Våld, Länsstyrelsen i Västmanlands län. E-post: nathalie.norden@lansstyrelsen.se, Tel: 010-224 9457

VAR: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Lunch samt kaffe förmiddag och eftermiddag ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 nov 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt