27 nov 2019 klocka 18.00 - 20.00

Om du misstänker våld mot ett husdjur – kan flera i familjen vara drabbade?

Det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. När djur är utsatta är människor i riskzonen, när människor är utsatta är djur i riskzonen.

Kvällen den 27 november anordnar Länsstyrelsen i Västmanlands län en föreläsningskväll om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur. Med kunskap om sambandet kan fler våldsutsatta upptäckas och få rätt hjälp och stöd! Under kvällen får du lära dig mer om hur DU kan göra skillnad och om hur relationen mellan människor och djur kan vara en hjälp i terapin för våldsutsatta!

Länsstyrelsen i Västmanlands län driver det i landet unika projektet Djur och Våld med syfte att alla våldsutsatta i familjen ska upptäckas och få rätt hjälp och stöd. Vi anordnar denna kvällsaktivitet för att uppmärksamma sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur

Kvällens föreläsare är Lena Stenvall som har en gedigen bakgrund i arbete med våldsutsatta kvinnor, arbetsmiljöfrågor och stresshantering samt Nathalie Nordén, projektledare, Djur och Våld, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

MÅLGRUPP: Främst du som i ditt arbete eller på din fritid möter vuxna, barn eller djur som kan vara utsatta för våld. Alla intresserade är välkomna!

FRÅGOR: Nathalie Nordén, Projektledare Djur och Våld, Länsstyrelsen i Västmanlands län. E-post: nathalie.norden@lansstyrelsen.se , Tel:010-224 9457

18.00 - 18.30
Vad är sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur och hur kan man använda det för att upptäcka och hjälpa våldsutsatta? Mer information om länets unika projekt inom området

18.30 - 19.45
Återhämtning från våldsutsatthet, hjälp och behandling samt om
hur hundar kan bidra i det arbetet. Föreläsning av Lena Stenvall

19.45 - 20.00
Sammanfattning och avrundning

VAR: Kyrkbacksgården, Lykttändargränd 8, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 nov 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt