25 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Tillsammans mot hedersrelaterat våld och förtryck!

Länsstyrelsen anordnar tillsammans med Västerås stad, Region Västmanland, Sala kommun, Köpings kommun, Kvinnohuset samt Tjejjouren årets Länskonferens! Fokus på årets konferens är hedersrelaterat våld och förtryck och vikten av samverkan mellan oss alla olika verksamheter.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt problem som drabbar framför allt unga flickor och vuxna kvinnor, men även pojkar och män drabbas. Att arbeta med de drabbade och möta deras utsatthet kan vara både utmanande och komplext. Vi behöver därför öka vår kunskap om ämnet och få till en bättre samverkan mellan våra verksamheter så att de utsatta får den hjälp och det stöd de behöver.

Varmt välkommen till årets Länskonferens 2019!

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom socialtjänsten, rättsväsendet, sjuk-och hälsovård, ideella föreningar och andra intresserade.

Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast den 18 november. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter den 22 november debiteras 500 kr/person.

Program den 25 november 2019

8.30 Inregistrering

9.00 Inledning
- Landshövding Minoo Aktarhzand
- Moderator hälsar välkommen
- IKKR Berättar om insats för hedersutsatt flicka

9.30 Azam Qarai, verksamhetschef och grundare av Linnamottagningen som går under Kvinnors Nätverks stödverksamhet för barn och unga vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

10.30 Kaffepaus

11.00 Valbara seminarier
1. TRIS (Tjejers Rätt I Samhället) Grundläggande teori kring heder samt fokus på funktionshindrade barn och risken för att bli bortgift
2. Maria Hagberg, socionom och författare. Socialtjänstens möjligheter och utmaningar i handläggning av
ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck.
3. Jenny Yourstone, Forskningsledare till studien ”Hedersrelaterat våld och förtryck - mot förbättrad kunskap om förövarna” om personer dömda för hedersrelaterade brott.
4. Amelmottagningen om könsstympning

12.30 LUNCH på egen hand

13.30 Devin Rexvid, universitetslektor. Fokus på unga pojkars och mäns situation i en hederskultur.

14.30 Kaffepaus

15.00 Devin Rexvid fortsätter

15.45 Moderator avslutar

16.00 Avslut

VAR: Växhuset, konsertsalen, Viktor Larssons plats 1, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter den 22 november debiteras 500 kr/person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt