08 nov 2019 klocka 08.30 - 16.30

Invasiva ogräs – ett hot mot mellansvenskt jordbruk?

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Förändrat klimat, gränsöverskridande handel och ändrade brukningssätt ökar risken för att nya arter av svåra ogräs etablerar sig i Mellansvensk jordbruksbygd. Frö- och oljeväxtodlarföreningarna i Mälar-Hjälmarbygden, Dalarna och Norra Sverige arrangerar tillsammans med Jordbruksverket en konferens på detta tema den 8 november.

Förändrat klimat, gränsöverskridande handel och ändrade brukningssätt ökar risken för att nya arter av svåra ogräs etablerar sig i Mellansvensk jordbruksbygd. Störst oro inger gräset renkavle, som kan få betydande inverkan på lönsamhet och på sikt markvärden. Även andra svåra ogräsarter, som tex hönshirs riskerar att sprida sig inom våra bygder. Lantbruksbranschen behöver ta ett samlat grepp för att förebygga spridningen.

Frö- och oljeväxtodlarföreningarna i Mälar-Hjälmarbygden, Dalarna och Norra Sverige arrangerar tillsammans med Jordbruksverket en konferens på detta tema den 8 november. Platsen är Sundbyholms slott, Eskilstuna. Ambitionen är att samla intressenter från hela lantbrukssektorn. Syftet är att öka kunskapen samt stimulera till gemensamma och enskilda åtgärder.

Plats och tid: Fredag 8 november 08.30 - 16.30 på Sundbyholms slott, Eskilstuna

Sista anmälningsdag 15 oktober. Antalet platser begränsade.

Mer information på Jordbruksverkets webblänk till annan webbplats

Anmälan till Frö- och oljeväxtodlarnalänk till annan webbplats

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Sundbyholms slott Eskilstuna

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 okt 2019

Kontakt