22 nov 2019 klocka 09.30 - 16.00

Hur kan vi motverka utsatthet hos de EU-/EES-medborgare som vistas i våra län?

Foto av en pojke som sitter på gatan

Länsstyrelserna i Västmanlands och Uppsala län välkomnar dig till en konferens om utsatta EU/EES -medborgare.

Det finns ett flertal EU-/EES-medborgare i våra län som vistas tillfälligt i Sverige och saknar uppehållsrätt och därmed lever utanför flera av samhällets skyddsnät. Detta leder alltför ofta till en ökad risk för att utsättas för exploatering i tiggeri, prostitution eller i samband med arbetskraft med orimliga villkor. Likaså riskerar den aktuella målgruppen att utsättas för diskriminering och hatbrott.

För att lösa problematiska utmaningar som uppstår och motverka den stora utsattheten för både vuxna och barn, behöver vi som arbetar inom myndigheter, kommuner och civilsamhället ha den kunskap som behövs och samverka tillsammans.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom kommuner, hälso- och sjukvården, migrationsverket, rättsväsende samt ideella organisationer.

Anmälan: Anmäl dig nedan senast den 15 november. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter den 21 november debiteras 500kr/person. Fika och lunch ingår så ange eventuell specialkost i anmälan.

VAR: Länsstyrelsen Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter den 21 november debiteras 500kr/person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt