20 nov 2019 klocka 09.30 - 15.00

FN:s barnkonvention blir svensk lag

Barn som håller i ett rött paraply

En nationell och regional konferens om hur länets samhällsaktörer kan arbeta tillsammans för att på bästa sätt förverkliga barnkonventionen i regioner och kommuner.

Den 20 november 2019 är det 30 år sedan FN antog konventionen om barnets rättigheter och från och med den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag.

Med anledning av detta arrangerar Barnombudsmannen, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Region Västmanland och Västerås stad en konferens med syftet att sprida kunskap om hur ett framgångsrikt utvecklingsarbete för att genomföra barnkonventionen kan förverkligas i kommuner och regioner.

Dagens program består dels av webbsändningar av Barnombudsmannen, dels av regionalt innehåll. Konferensen kommer även att bidra till att vi delar erfarenheter och arbetssätt i dialogform. Detaljerat program kommer skickas ut närmare konferensen.

MÅLGRUPP: Förtroendevalda och chefer på förvaltningsnivå i kommuner och regioner, samt tjänstepersoner med särskilt uppdrag kring barnrättsfrågor och implementering av Barnkonventionen.

Antalet platser är begränsat och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna.

FRÅGOR:
Maria Lehrberg, Länsstyrelsen Västmanland, tel: 010–224 94 32, e-post: maria.lehrberg@lansstyrelsen.se

Helén Steglind Larsson, Region Västmanland, tel: 021-17 68 05, e-post: helen.steglind.larsson@regionvastmanland.se

Ami Netzler, Västerås Stad, tel: 021-39 25 02, e-post: ami.netzler@vasteras.se

VAR: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 800kr/person. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår. Lunch intas på egen hand.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 nov 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Logotyp Region Västmanland.
Västerås stads logga

Kontakt