23 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Handläggarträff om miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen bjuder in till en handläggarträff om miljöfarlig verksamhet. Träffen riktar sig till miljöskyddsinspektörer i Västmanlands län som arbetar med tillsyn av tillståndsprövade verksamheter.

För två år sedan höll Länsstyrelsen en handläggarträff om tillsyn över tillståndsprövad miljöfarlig verksamhet. Likt förra tillfället är syftet med denna handläggarträff att förmedla grundläggande kunskaper om tillståndsprocessen, tillståndets rättskraft och tillsyn över tillståndsprövad verksamhet. Vid detta tillfälle kommer även grunderna kring IED-direktivet och den tillsyn som följer av industriutsläppsförordningen att tas upp.


Program för handläggarträffen om tillståndsprövade verksamheter

Tid

Aktivitet

09.00-09.30

Samling och fika

09.30-09.45

Inledning

09.45-10.15

Tillståndsprövade verksamheter i länet

A och B verksamheter i länet, överlåten tillsyn, prövningsavgifter

10.15-12.00

Tillståndsprocessen

De olika stegen; samråd, komplettering, kungörelse, yttrande, domstolsförhandling m.m.


Tillståndet för miljöfarlig verksamhet

Utformning av tillstånd, betydelse av beslutsmening, villkor, prövotider, delegationer, ändring av villkor m.m.

12.00-13.00

Lunch (betalas av var och en)

13.00-14.45

Tillsyn över tillståndsprövad miljöfarlig verksamhet


Tillsyn IED-anläggningar

Industriutsläppsförordningen, BREF och BAT-slutsatser

14.45-15.15

Fika

15.15-16.00

Frågestund/diskussion


 Avslutning


VAR: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västra Ringvägen 1 Västerås, lokal Färnebofjärden

KOSTNAD: Träffen är kostnadsfri och Länsstyrelsen bjuder på fika. Lunch ingår inte.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 okt 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt