07 nov 2019 klocka 09.00 - 15.30

Vägledningsdag om prövning av små avlopp

Länsstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Västmanland anordnar tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten och SGU en gemensam vägledningsdag om prövning av små avlopp. Dagen riktar sig till tillsynspersonal på kommunerna som arbetar med prövning av små avlopp.

Dagen pågår mellan klockan 9:00 och 15:30. Lunch och fika ingår i deltagaravgiften.

Preliminärt program:

09:00 – 09:30 Fika

09:30 – 12:00 Länsstyrelserna välkomnar och HaV berättar allmänt om upplägget av vägledningen samt fördjupar sig i anmälnings- och ansökningsprocessen

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:15 HaV fortsätter tillsammans med David Eveborn från SGU som vägleder kring avloppsanläggningens och platsens förutsättningar

14:15 – 14:30 Fika

14:30 – 15:30 HaV och länsstyrelserna pratar områdesskydd, beslut och juridik kring små avlopp

15:30 Avslut

VAR: Aros Congress Center, Munkgatan 7 Västerås

KOSTNAD: 450-500 kr beroende på antalet deltagare, lunch och fika ingår i priset.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 okt 2019

Anmäl dig till vägledningsdagen

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt