07 nov 2019 klocka 12.30 - 17.00

Sambandet mellan våld mot djur och våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning

Illustration av pojke som klappar katt

Det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. När djur är utsatta är människor i riskzonen, när människor är utsatta är djur i riskzonen. Äldre och personer med funktionsnedsättning är grupper som kan vara särskilt utsatta för det sambandet när det finns husdjur i hemmet.

Länsstyrelsen Västmanland driver ett projekt - Djur och Våld - som syftar till att alla våldsutsatta i familjen ska upptäckas och få rätt hjälp och stöd. Vi anordnar därför ett utbildningstillfälle för att öka kunskapsnivån för de verksamheter som möter äldre och/eller personer med funktionsnedsättning. Under utbildningstillfället kommer föreläsarna att beröra aspekter som hur just äldre är extra utsatta för hot mot deras husdjur, hur barn med funktionsnedsättning kan bygga starka band med husdjur och problematiken kring djursamlande och psykisk ohälsa. Den nyligen införda sekretessbrytande regeln för hälso- och sjukvården samt socialtjänst vid oro för djur ”Lex Maja” kommer också att beröras.

Dagens föreläsare är:

Carin Holmberg, sociolog och våldsforskare föreläser om sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur med fokus på äldre kvinnor

Therese Lilliesköld, antrozoolog föreläser om att se sambanden – med perspektivet funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och djurskydd. Therese kommer bland annat att tala om problematiken kring djursamlande

Emma Svensson, djurskyddshandläggare och funktionsledare djurskydd på Länsstyrelsen i Västmanland. Emma kommer att tala om länsstyrelsens roll i djurskyddsarbetet och vad som händer när det kommer in en djurskyddsanmälan.

Nathalie Nordén, projektledare Djur och Våld, Länsstyrelsen Västmanland kommer att berätta om länsstyrelsens arbete för upptäcka och hjälpa våldsutsatta genom att uppmärksamma sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur.

Målgrupp: Utbildningsdagen riktar sig främst till dig som i ditt arbete eller på din fritid möter äldre och/eller personer med funktionsnedsättning exempelvis socialtjänst.

VAR: Kyrkbacksgården, Lykttändargränd 8 i Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter den 5 november debiteras 500kr/person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt