03 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Vårda dina gamla träd!

Foto: Markus Rehnberg

En interaktiv trädvårdskurs

Länsstyrelsen i Västmanland arrangerar en kurs för dig som har träd på din fastighet och som är intresserad av att lära dig mer om trädens olika värden, samt hur du på bästa sätt sköter dina gamla träd.

Gamla träd är värdefulla för en mängd sällsynta arter. Men de är också viktiga för oss människor. De kan visa hur vi brukade marken förr, de kan skänka skugga en varm dag eller bara vara en fröjd för ögat som viktiga inslag i landskapsbilden. Under kursen lär du dig bland annat att:

  • Känna igen ett skyddsvärt träd
  • Förstå varför träd kan bli så gamla
  • Hur och var rötter växer och varför de är viktiga
  • Vilka skötselinsatser som behövs för olika sorters träd och dess omgivningar.

Dagen kommer att bestå av föreläsningar och olika övningar både inomhus och utomhus, där vi tittar på Strömsholms vackra träd.

Plats: Knytpunkten, Strömsholm

Kursledare: Karin Sandberg, Länsstyrelsen

Målgrupp: För dig som är lantbrukare eller verksam inom jord, skog och trädgård samt familjemedlemmar.

För att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av dagen har vi ett begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan! (OBS! Vid för få deltagare kan aktiviteten komma att ställas in)

Vid anmälan ange om du har behov av speciell kost samt om du inte vill stå med på deltagarlistan för samåkning. Tycker du att aktiviteten verkar intressant men tillhör inte målgruppen? Hör av dig till oss nedan så får du delta i mån av plats.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant men du tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Julia Carlsson så får du delta i mån av plats.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Du betalar endast för lunch och fika (cirka 200 kr).

Frågor? Karin Sandberg, 010-224 93 41, karin.sandberg@lansstyrelsen.se eller Julia Carlsson, 010-224 94 20, julia.carlsson@lansstyrelsen.se

Om du får förhinder: Avanmäl dig snarast!

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anmäl dig

Vänligen respektera sista anmälningsdatum, vid för få deltagare kan aktiviteten komma att ställas in.

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Knytpunkten, Strömsholm

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri. Du betalar endast för lunch och fika (200 kr)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 sep 2019

Kontakt