16 okt 2019 klocka 06.00 - 21.00

Betesdrift med helhetssyn och hållbara metoder

Kossor

Välkommen på resa med buss till Bältaregården utanför
Falköping. Vi studerar, diskuterar och lär oss mer om Holistiskt
planerad betesdrift.

Holistic Management

Holistic Management är ett driftledningsverktyg som genom hållbara metoder inom naturens ramar bidrar till att optimera ekosystemprocesserna, ofta med hjälp av betesdjur.

Genom att planera betesdriften med en större helhetssyn och gynna en artrik flora och fauna kan man bland annat öka avkastningen på betet och göra att marken inte blir så känslig vid extrema vädersvängningar. Lönsamheten och djurhälsan blir bättre.

Betesdrift planerad enligt Holistic Management skapar förutsättningar för bättre ekonomi, mer vitala ekosystem och en tryggare tillvaro.

Bältaregården

Maria och Tomas Torsein bedriver Angusavel med ambitionen att uppfödningen ska vara så naturlig som möjligt. Följ med och lyssna till berättelsen om hur de har format sitt företag.
Läs mer på: www.baltaregarden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid

Onsdagen den 16 oktober 2019

Plats

Gökhem Bältaregården 2, Falköping

Resa

Med buss från Uppsala 06.00. Åter i Uppsala cirka 21.00. Resan utnyttjas för föredrag och gruppdiskussioner.

Program

Föredrag, fältvandring, diskussioner. Tag med bra kläder.

Medverkande

Frida Hedin, Hushållningssällskapet
Maria och Tomas Torsein, Bältaregården

Kostnad

Deltagaravgift 500:–, exklusive moms. Kostnad för mat
tillkommer. Avbokning senare än 15 dagar före kursstart kan
debiteras med full avgift.

Anmälan

Senast den 7 oktober till Frida Hedin, 018-56 04 32,
frida.hedin@hushallningssallskapet.se. Uppge specialkost.

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Uppsala län.

Loggor

VAR: Gökhem Bältaregården 2, Falköping

KOSTNAD: 500 kronor

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt