05 nov 2019 klocka 09.00 - 12.00

Att möta informationspåverkan

Foto av person som läser en dagstidning med titeln Daily Fake News

Informationspåverkan är potentiellt skadlig kommunikation som främmande makt eller deras ombud ligger bakom (medvetet eller omedvetet). Kommunikation som syftar till att störa, vilseleda och uppnå egna ekonomiska, politiska eller militära målsättningar. Exempel på tekniker som används är desinformation, social och kognitiv hackning, symboliska handlingar och illasinnad retorik. Informationspåverkan riktas mot er verksamhet för att ni är det prioriterade målet eller så utnyttjas er organisation indirekt i ett större sammanhang.

Välkommen på en föreläsning om informationspåverkan den 5 november i Sala. Föreläsare är Anton Lif, rådgivare på Combitech. Anton talar om att bygga motståndskraft och ger handfasta råd om hur både offentliga och privata verksamheter, såväl som du som privatperson, kan upptäcka och möta informationspåverkan.

Anton har djup kunskap när det gäller påverkansoperationer och hybridhot. Under mer än åtta år arbetade han vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Han har deltagit i internationella insatser och utbildat i påverkansoperationer och psykologiskt försvar. Vid sidan av arbetet är Anton aktiv inom Försvarsutbildarna och under 2018 var han projektledare för ”Att möta informationspåverkan – medborgerlig motståndskraft”. Idag arbetar Anton som rådgivare på Combitech. I sitt bagage har han också studier i marknadsföring och kommunikation.

Program 5 november

9.00 Uppstart - varför det är viktigt för din organisationatt stärka er förmåga attt möta informationspåverkan - exempelvis koppling till egen roll i totalförsvaret.

9.10 Informationspåverkan - hotbild, teknikutveckling och gråzonsproblematik. Varför genomgörs informationspåverkan?

09:30 Hur identifierar vi informationspåverkan?
Exempel med koppling till kommunernas och Länsstyrelsens uppdrag och verksamhetsområden.

10:15 Fika med grupparbete

10:45 Återsamling - kort redovisning av grupparbetet

11:00 Att möta informationspåverkan - genomgång av olika strategier, verktyg och komplement till MSB:s handbok ”Att möta informationspåverkan”.

11.50 Avslutning

Målgrupp:

Du som ska delta i Totalförsvarsövning 2020, du som arbetar med samhällsviktig verksamhet inom U-Sams organisationer och deltagare i Västmanlands kriskommunikationsnätverk.

VAR: Gillet 6, Södra Esplanaden 4, Sala

KOSTNAD: Föreläsningen är kostnadsfri, men uteblir du utan att meddela eller avbokar din plats senare än tre dagar innan utbildningsstart debiteras du 500 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 okt 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt