26 sep 2019 klocka 08.30 - 15.00

Utbildningsdag om fukt och mögel för miljöinspektörer

Länsstyrelsen arrangerar en utbildningsdag om att utreda bostadsklagomål avseende fukt och mögel. Utbildningen vänder sig till länets miljöinspektörer.

Länsstyrelsen arrangerar torsdag 26 september kl. 9.00 – 15.00 (fika serveras från kl. 8.30) en utbildningsdag om att utreda bostadsklagomål avseende fukt och mögel. Utbildningen hålls av Joakim Thunborg på Boverket. På förmiddagen har Joakim en föreläsning och efter lunch blir det en workshop där vi sitter i grupper och diskuterar ett fall. Utbildningsdagen är öppen för miljöinspektörer i länet och hålls på Länsstyrelsen i konferenslokal Ängsö. Maximalt deltagarantal är 25 personer. Deltagaravgiften är 400-600 kr/person inkl. lunch beroende på antal deltagare. Anmälan görs på nedanstående formulär. Sista anmälningsdag är 12 september och anmälan är bindande.

Joakim Thunborg är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik samt diplomerad fuktsakkunnig och byggdoktor. Idag arbetar han som expert inom inomhusmiljö på Boverket och även som konsult inom fukt och inomhusmiljö i både befintliga byggnader och vid nybyggnation. Han sitter med i SWESIAQs styrelse och är även en uppskattad föreläsare.

Joakim vill gärna få våra frågor och eventuella knepiga ärenden före utbildningsdagen, så kommer han att kommentera dem. Skicka era frågor och eventuella ärenden till mikael.wulff@lansstyrelsen.se senast 12 september.

Föreläsning - Så lär du dig att se indikationer på mögel- och fuktskador

  • Hur fungerar fukt och lukt. En snabb och späckad genomgång av detta komplexa område.
  • Hur hanterar du klagomål på fukt och mögel och vad bör du mäta.
  • Vilka krav kan du ställa vid mögelproblematik.
  • Fungerande rutiner och strategier för att utreda fukt och mögel.
  • Så hanterar du befintliga skador och undviker nya problem.

Workshop - Fukt och mögel i byggnader - upptäck, hantera och förebygg

Hur ska du gå tillväga vid klagomål på inomhusmiljön och hur tar du reda på vilka åtgärder som är lämpliga beroende på situationen? För att hantera fukt och mögel i byggnader måste du som förvaltare och miljö- och hälsoskyddsinspektör hitta en fungerande utredningsmetod. Du behöver både kunskap kring vad du ska titta efter men även vetskap om hur du mäter och gör bedömningar i olika situationer.

Välkommen på en interaktiv och fördjupande workshop där du kommer att gå igenom ett fiktivt fall i form av ett spel. Föreläsningar varvas med eget arbete där du i grupp genomför undersökningar, mätningar, drar slutsatser och kommer fram till lämpliga åtgärder. Ni tilldelas viss information i början av workshopen, men resten är upp till er att arbeta fram allt eftersom er utredning går framåt. I slutet går vi gemensamt igenom fallet och diskuterar åtgärder.

Du får lära dig:

  • Utredningsmetodik och vad du ska undersöka.
  • Vanliga misstag vid mätningar och hur du undviker dem.
  • Vad du bör titta efter samt hur du gör bedömningar.
  • Vilka åtgärder du bör välja beroende på situation.
  • Hantera olika mätinstrument.

08.30 - 09.00 Fika

09.00 - 09-10 Presentationsrunda av deltagarna

09.10 - 11.30 Föreläsning

11.30 - 12.30 Lunch på Länsstyrelsen

12.30 - 15.00 Workshop

VAR: Konferenslokal Ängsö, Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås.

KOSTNAD: 400-600 kr beroende på antalet deltagare. Deltagaravgiften inkluderar lunch.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 sep 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt