30 okt 2019 klocka 08.30 - 15.30

Familjeorienterat arbetssätt - stärkt stöd till barn som anhöriga

Foto: Camilla Zilo

Länsstyrelsen Västmanland, Socialstyrelsen och Region Västmanland bjuder in till en regional konferens med målet att öka samverkan mellan dem som arbetar med barn och familjer och dem som arbetar med missbruksproblematik hos vuxna.

När föräldrar med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten behövs både ett barn- och ett föräldraperspektiv i utredningar och insatser för bästa möjliga resultat och bemötande. Att arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt förutsätter intern samordning mellan verksamhetens olika enheter för att förbättra stödet till barn och föräldrar i familjer med missbruk. Dagen syftar till att verksamheter inom socialtjänsten ska få kunskap och vägledning i att införa ett familjeorienterat arbetssätt i socialtjänsten. Syftet med ett familjeorienterat arbetssätt är att uppmärksamma barns behov när en förälder eller annan vuxen i familjen har missbruk/beroende, ge stöd i föräldraskapet samt att se till såväl de individuella som samlade behoven i familjen för att minska risk och stärka skyddsfaktorer.

MÅLGRUPP: Socialtjänstens barn- och vuxenenheter i Västmanlands läns kommuner (socialsekreterare, behandlare, arbetsledare, chefer, utvecklare).

TID: onsdagen den 30 oktober 2019, kl. 08:30 – 15:30

ANMÄLAN: Anmäl dig senast den 14 oktober via formuläret nedan.

FRÅGOR:
Lena Nyman, Länsstyrelsen Västmanland,
tel: 010-224 93 75, e-post: lena.nyman@lansstyrelsen.se

Maria Lehrberg, Länsstyrelsen Västmanland,
tel: 010-224 94 32, e-post: maria.lehrberg@lansstyrelsen.se

Susanne Holmsten, Region Västmanland,
tel: 021-481 82 57 e-post: susanne.holmsten@regionvastmanland.se

08.30
Fika och registrering

09:00
Inledning
Agnes Lundström, utredare, Socialstyrelsen

09:30
Barns berättelser om hur det är att växa upp i familjer med missbruk och beroende.
Elisabet Näsman, Professor i sociologi, Uppsala universitet

10:30
Paus

10:45
Information om utbildning för utbildare ”Nationell fördjupningskurs - Förstärkt barn- och familjeperspektiv vid missbruk och beroende”
Mia Sundelin, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)

11:30
Lunch

12:15
Användardriven innovation
Fyra kommuners arbete med att skapa en tjänst/ innovation utifrån användares behov.
Agnes Lundström, utredare, Socialstyrelsen

12:45
Lokala exempel
Arboga, Köping

13:15
Workshop

14:00
Fika, workshop forts.

15:00
Återsamling

15:30
Konferensen avslutas

VAR: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 800kr/person. Vi bjuder på lunch samt fika på för- och eftermiddag.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 okt 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Logotyp Region Västmanland.
Socialstyrelsens logotyp

Kontakt