11 jul 2019 klocka 14.00 - 17.00

Fältvandring om ekologiskodling med Jon Orvendal


Orvenbo, som drivs av Jon Orvendal, har man odlat ekologiskt sedan 1994. I början fanns mjölkkor men nu bedriver Jon växtodling utan djur. Odlingen har också utökats med arrenden. Jon har börjat utforska hur grön mark och en mångfald av växter kan ersätta och komplettera andra insatser i lantbruket.

Fältvandringen är en fortsättning på kursen om regenerativt lantbruk i april men passar utmärkt också för dig som inte var med på den!

Program

-Vi tittar på odlingarna och diskuterar årets insatser

-Kort om regenerativt lantbruk

-Hur kan vi hålla marken grön så mycket som möjligt för att binda kol, gynna marklivet, öka torktoleransen, näringsutbytet mm?

-Tepåseförsök – vad är det?

-Vi bekantar oss med specialgrödorna: Bovete, oljedådra, perserklöver mfl

Tid: Torsdagen den 11 juli kl. 14.00 – ca 17.00. Samling på Brunnby kl. 13.00 om du vill samåka därifrån.

OBS Vi börjar på Myrkarby söder om Heby!

Medverkande: Jon Orvendal, växtodlingsrådgivare och brukare av Orvenbo och Myrkarby.

Samåkning: Vi samlas på Brunnby gård kl 13.00 för er som vill samåka därifrån.

Vägbeskrivning: Från Heby kör väg 254 söderut knappt 7 km. Sväng österut mot Vittinge. Kör ca 2 km, sväng söderut mot Nickbo. Första gården.

Fikakorg: Kom ihåg att ta med fikakorgen!

Anmälan: Ingen anmälan krävs.

Frågor: Gunnel Wikander, Länsstyrelsen, 010-22 49 374 och
Jon Orvendal 072-202 27 07

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Vi samlas på Myrkarby söder om Heby.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt