08 jul 2019 klocka 15.00 - 17.00

Fältvandring om odling av honungsört

Foto: Petter Haldén, Hushållningssällskapet

Hur får man fler humlor och bin till sina fält?

Följ med till Hans Erikssons gård Västeräng i Ransta utanför Sala. Hans har sedan många år jobbat aktivt för att öka antalet pollinatörer på sin konventionella gård. Hans kommer att redogöra för vinsterna, både ekonomiskt och biologiskt, med fler pollinatörer i fälten. Vi får praktiska råd på vilka åtgärder du som odlare kan göra med enkla medel för att öka förutsättningarna för fler humlor, bin och andra viktiga insekter.

Studiebesöket är ett samarbete mellan länsstyrelserna och Frö- och oljeväxtodlarna i Örebro och Västmanlands län.

Hans Eriksson kommer att bjuda på fika. Vi önskar därför att ni som vill delta fyller i frågeformuläret nedan.

Plats: Ransta Västeräng 263 i Sala kommun

Ledare: Hans Eriksson

Målgrupp: Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt.

Frågor? Julia Carlsson, 010-224 94 20, julia.carlsson@lansstyrelsen.se

Så hanterar vi dina personuppgifter

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Anmäl dig

Vänligen respektera sista anmälningsdatum, vid för få deltagare kan aktiviteten komma att ställas in.

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Ransta Västeräng 263 i Sala kommun

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 jul 2019

Kontakt