03 okt 2019 klocka 08.30 - 16.30

Repetitionsutbildning för dig som har gått utbildningen
Lednings- och stabsarbete

Utbildningens övergripande målsättning är att utveckla förmågan i ledning och stabsarbete med stöd av ledningsstöd och stabsarbetsmetodik. Metodiken ska kunna omsättas i det vardagliga arbetet. Ett viktigt syfte med utbildningen är att aktörerna i vår krisberedskapssamverkan U-Sam ska ha samma kunskap i stabsmetodik för att vi ska kunna samarbeta på ett bättre sätt vid samhällskriser. Ledningsutvecklarna, som håller i utbildningen, har utbildat de flesta av länets kommuner, regionen med flera i samma metodik.

Utbildningens längd: 1 dag

Utbildningens innehåll:
Repetition av metodiken, genomgång av gemensamma grunder för samverkan och ledning
vid samhällsstörningar samt praktisk tillämpning och övning.

Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna:
- Omsätta teoretiska principer för stabsarbete i praktisk handling
- Praktiskt kunna tillämpa stabsarbetsmetodiken som arbetsform
- Ledning och samverkan utifrån specifika problemområden.

Målgrupp: Du som tidigare har gått Ledningsutvecklarnas utbildning Lednings- och stabsarbete.

VAR: Aros Congress Center, Västerås

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri, men uteblir du utan att meddela eller avbokar din plats senare än tre dagar innan utbildningsstart debiteras du 500 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt