22 aug 2019 klocka 09.00 - 16.00

Kunskapsdag livsmedel  

Länsstyrelsen bjuder in till en kunskapshöjande och inspirerande dag om livsmedelsberedskap.

Hur kan vi tillsammans verka för en god livsmedelsberedskap? Dagen är ett led i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin och kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Therese Frisell från Livsmedelsverket håller i dagen. Andra föreläsare för dagen är bl.a. Länsråd Ulrica Gradin och Lantbrukarnas Riksförbund. Johan Ahlström från Västerås Stad som berättar om deras beredskapsplan och hur de har arbetat för att ta fram den.

Ett mer utförligt program kommer senare till de som anmält sig.

VAR: Scandic hotell, Västerås

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 jul 2019

Anmäl dig

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt