28 okt 2019 klocka 08.30 - 16.00

Vi kan ALLA göra skillnad!

Foto: Scandinav bildbyrå

En utbildningsdag om barn som växer upp i riskmiljö, om anmälningsplikt och om vad du kan och bör göra som vuxen.

Barn som växer upp i familjer där det finns våld, missbruk, psykisk ohälsa och/eller kriminalitet är särskilt utsatta för fysisk och psykisk ohälsa. Många av dessa barn klarar sig bra ändå tack vare flera olika, men betydelsefulla, faktorer i omgivningen. Exempelvis vuxna som ser och agerar samt tillgången till de stödinsatser som erbjuds.

MÅLGRUPP: Personal från förskola och skola i Västmanlands län

TID: Måndagen den 28 oktober 2019, kl. 08:30 – 16:00

ANMÄLAN: Antalet platser är begränsade och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna.

FRÅGOR: Kontakta Maria Lehrberg, Länsstyrelsen Västmanland, tel: 010–224 94 32, e-post: maria.lehrberg@lansstyrelsen.se

08.30 – 09.00
Registrering och fika

09.00 – 09.15
Välkomna!

09.15 – 09.50
Anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa
Om anmälningsskyldighet för personal inom förskola och skola samt Barnahus och
Socialtjänstens verksamhet.
Lotten Eriksson och Ylva Noritis, Barnahus Västmanland
Katja Nordberg, Socialtjänstens mottagning Västerås

09.50 – 10.20
Risk och skyddsfaktorer - Hur ser det ut för unga i Västmanland idag?
Linnea Paulsson, hälsoutvecklare, Kompetenscentrum för hälsa, Region Västmanland.

10.20 – 10.35
Paus

10.35 – 11.50
Barn och tidiga tecken och symtom på utsatthet
Maria Schillaci, legitimerad psykolog, Rädda Barnen.

11.50 – 13.00
Lunch på egen hand

13.00 – 14.15
Vad säger barns berättelser om hur förskolan och skolan kan upptäcka och ge stöd till barn som är utsatta för våld och missbruk I sin familj?
Elisabeth Näsman, professor emerita i sociologi

14.15 – 14.45
Fika

14.45 – 15.45
Samhällskunskapen räddade mitt liv
En uppväxt av missbruk, medberoende, kriminalitet och bristande omsorg samt hur samhällskunskapen räddade mitt liv.
Joacim Eriksson, Socialtjänsten Sala

15.45 – 16.00
Avslutning

VAR: Kyrkbacksgården, Rudbeckiussalen, Västra Kyrkogatan 10 i Västerås

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 800kr/person. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår. Lunch intas på egen hand.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 okt 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt