17- 18 sep 2019 klocka 09.30 - 16.10

Grundläggande utbildning om åtgärder av förorenade områden

Förorenade områden.

Välkommen till en grundläggande utbildning om åtgärder av förorenade områden. Utbildningen hålls inom ramen för en treårig tillsyns­vägledningscykel och är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Mälarlänen (Dalarna, Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro).

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med förorenade områden inom kommunen.

Under utbildningen kommer vi att få lära oss mer om juridiska verktyg för åtgärder, olika åtgärdsmetoder, tillsyn i fält mm. Vi kommer också att få ta del av flera åtgärdsprojekt där förorenade områden har efterbehandlats med olika åtgärdsmetoder.

Mellan passen har du möjlighet att träffa och nätverka med miljöinspektörer från många av kommunerna i Mälardalen, Dalarna och Gotland. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor till erfarna miljöhandläggare från länsstyrelsen samt konsulter under båda utbildningsdagarna. Dag ett avslutas som vanligt med mingel och gemensam middag.

Anmälan och deltagaravgift.

Anmälan är bindande och görs senast 31 maj via Länsstyrelsen i Uppsala Läns webbplats. Vid förhinder kan anmälan överlåtas till annan person inom samma kommun. Vi kommer inte att ta emot sena anmälningar.

Anmälningsavgiften för utbildningen är beroende av hur många som deltar. Preliminär avgift är ca 2 000 kr (exkl. moms) och faktureras i efterhand. Lunch, fika och middag ingår i deltagaravgiften.

Tid och plats

Aros Congress Center, Munkgatan 7 i Västerås
17 september klockan 9.30-16.00, 18 september klockan 8.30-16.10

Har du frågor angående utbildningen eller anmälan kontakta:

Caroline Warnicke, caroline.warnicke@lansstyrelsen.se, 010-22 33 470                          Linda Knutsen, linda.knutsen@lansstyrelsen.se, 010-224 93 42                                          Ylva Hedene, ylva.hedene@lansstyrelsen.se, 010-224 86 69

Dag 1 – Bakgrund och teori

09.30 Registrering och fika

10.00 Inledning – moderator Hanna Odén, miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen i Västmanlands län

10.05 EBH-processen Susanne Karlsson, miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen i Östra Götaland

- Övergripande om EBH-processen med en fördjupning av åtgärdsfasen

11.00 §28-anmälan och juridik i åtgärdsfas Henrik von Zweigbergk, miljöjurist Länsstyrelsen i Jönköpings län

- Juridiska verktyg vid tillsyn i åtgärdsfas, krav på anmälan/tillstånd, innehåll av §28-anmälan, verksamhetsutövarens egenkontroll mm.

12.00 LUNCH

13.00 Övergripande om åtgärdsmetoder Jonas Östgren, miljökonsult Trapezia miljökonsult

14.05 Workshop – övning med praktikfall Susanne Karlsson, Ylva Hedene, Linda Knutsen, Caroline Warnicke, Länsstyrelserna

15.00 Fikapaus

15.30 Vägledning och handläggarstöd Ylva Hedene, miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen i Örebro län

- Tips på bra vägledning och handläggarstöd inom EBH-området

15.40 Paneldiskussion Susanne Karlsson, Henrik von Zweigbergk, Jonas Östgren m.fl.

- Möjlighet för deltagarna att ställa frågor/diskutera egna ärenden med dagens föreläsare och länsstyrelsens handläggare

16.00 Avslutning

18.30 MIDDAG


Dag 2 – Tillsyn och praktikfall

08.30 Tillsyn under pågående åtgärder Anna Karlsson, miljöinspektör Uddevalla kommun

- Förberedelse inför besök, vad ska man tänka på, checklistor mm

09.30 Fikapaus

10.00 Planera och utföra miljökontroll Petter Wetterholm, miljökonsult Wescon Miljökonsult

- Problem i åtgärdsfas, frågeställningar som kan uppkomma mm.

11.00 Praktiska exempel - oljeförorening Anna Karlsson, miljöinspektör Uddevalla kommun

12.00 LUNCH

13.00 Praktiska exempel - PFAS Marie Eriksson, Arbetschef Division Anläggning Svevia

13.30 Praktiska exempel - Klorerade lösningsmedel Fredrik Engelke, miljökonsult Relement Miljö Väst

14.30 Fikapaus med paneldiskussioner

- Möjlighet för deltagarna att ställa frågor/diskutera egna ärenden med dagens föreläsare och länsstyrelsens handläggare

15.00 Kommunexempel Emina Jusic, miljöinspektör Eskilstuna kommun

- Beskrivning av proaktivt arbete för att underlätta inför och under sanering vid exploatering

16.00-16.10 Avslutning

VAR: Aros Congress Center, Munkgatan 7 i Västerås.

KOSTNAD: Preliminär avgift är ca 2 000 kr (exkl. moms) och faktureras i efterhand. Lunch, fika och middag ingår i deltagaravgiften.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 maj 2019

Kontakt