17 maj 2019 klocka 09.15 - 15.15

Mälarens vattenvårdsförbunds förbundsstämma

Miljöbild vid restaurang Ladugården Loftet i Ultuna. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Loftet i Ladugården, Ultuna, Uppsala. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Information om samt program vid Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 17 maj 2019 på Ultuna, Uppsala.

Tid: 17 maj 2019, kl 09.15–15.15

Målgrupp:
Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde - såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer - hälsas välkomna att delta på årsstämman för information om verksamheten.

Anmälan:
Anmäl dig senast den 15 maj via formuläret på denna sida. Varje person ska anmälas var för sig. Ange vid anmälan om du vill ha specialkost och om du kommer att närvara även vid lunch och eftermiddagens program.

Årsmöteshandlingar:
Skickas ut med e-post senast torsdagen den 2 maj till samtliga medlemmar och övriga anmälda till stämman.

09.15 Samling och kaffe

09.45 Välkommen!

10.00 Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund

11.15 Bensträckare

11.30 Information om resultat från Mälarövervakningen 2018 med fokus på hur den varma sommaren påverkade sjön. Vi får även information om ett projekt i samarbete med SMHI, där man vill modellera flöden av näringsämnen i Mälaren och se hur de påverkas av bland annat olika temperaturer. Stina Drakare och Stephan Köhler, Institutionen för vatten och miljö, SLU Uppsala samt Johan Temnerud, SMHI.

12.15 Lunch. Till kaffet efter maten kommer det att finnas möjlighet att delta i seminarier / workshops i mindre grupper om olika frågor som rör Mälaren. Mer information om detta kommer senare.

14.00 Promenad ner till Fyrisån (ca 5 min) där vi får en visning av båten och de instrument som vattenprovtagningen i Mälarövervakningen utförs med.

14.30 Kaffe med kaka på restaurangen i Ladugården.

15.00 Visning av labbet där Mälarens vattenprover analyseras för de som är intresserade. Visningen tar omkring en halvtimme.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01 Program förbundsstämma Mvvf 2019.pdf 43.3 kB 2019-05-15 10.15
02 Dagordning årsstämma Mvvf 2019.pdf 77.8 kB 2019-05-15 10.15
03 Verksamhetsberättelse och bokslut Mvvf 2018 sign.pdf 2.8 MB 2019-05-15 10.16
04 Valberedningens förslag MVVF 2019.pdf 83 kB 2019-05-15 10.16
05 Årsavgifter Mvvf 2019.pdf 142.4 kB 2019-05-15 10.16
06 Verksamhetsplan Mvvf 2019.pdf 312.6 kB 2019-05-15 10.16
07 Organisation och arbetssätt 2018-2021 Mvvf.pdf 494.5 kB 2019-05-15 10.16
Inbjudan förbundsstämma Mvvf 2019.pdf 220.6 kB 2019-05-15 10.17

FRÅGOR?
Om förbundsstämman:
Kontakta Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund,
tfn 010–224 93 72

Om anmälan:
Kontakta Caisa Claydon, Länsstyrelsen,
tfn 010–224 92 37

VAR: Loftet i Ladugården, Ultuna, Uppsala

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 maj 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt