02- 03 sep 2019 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i motiverande samtal i arbete med ensamkommande barn och ungdomar

Foto: Camilla Zilo, pojkar, killar

Foto: Camilla Zilo

Motiverande samtal (eng. Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad metod som syftar till att hjälpa människor att förändras på sina egna villkor.

MI har utvecklat ett förhållningssätt och verktyg för att öka klientens motivation och förebygga och hantera dennes motstånd mot en förändring. Metoden rymmer särskilda verktyg för att hjälpa en klient att utforska och komma förbi sin ambivalens.

Syftet med utbildningsdagen är att ge färdigheter i MI i form av särskilda verktyg och förhållningssätt för att specifikt kunna motivera till samtal med ensamkommande barn.

Alla deltagare får ett exemplar av boken ”Motiverande samtal MI och GRIT med ensamkommande”.

Utbildare – Liria Ortiz

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med KBT -inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Vidare är hon utbildare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring samt kognitiv beteendeterapi. Hon är också med i flera expertpaneler, på Insidan i Dagens Nyheter, tidningen LevaPS! och Psykologförbundets nätplats -Psykologiguiden. Liria Ortiz är författare till boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer”(2013).

Målgrupp: Personal som i sitt yrke kommer i kontakt med ensamkommande barn i Västmanland.

Tid: kl. 9.00 – 16.00 den 2 och 3 september.

Plats: Länsstyrelsen,Västra Ringvägen 1, Västerås.

Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast den 30 augusti. Ange i din anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost.

Kostnad: Deltagandet kostar 1000 kronor. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.
Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 1000 kr/person. Lunch på egen hand, vi bjuder på fika.

Frågor om utbildningen:
Monica Wikehult, 010-224 92 40, monica.wikehult@lansstyrelsen.se

Vid högt intresse fördelar Länsstyrelsen platserna. Bekräftelse på platserna kommer efter anmälningstidens utgång.

Som förberedelse inför utbildningsdagarna skall deltagarna ha läst boken ” Motiverande samtal MI och GRIT med ensamkommande”

Anmälan

Senast den 30 augusti via anmälningsformuläret nedan. Max 35 deltagare.

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd


VAR: Länsstyrelsen,Västra Ringvägen 1, Västerås

KOSTNAD: Deltagandet kostar 1000 kronor. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 1000 kr/person. Lunch på egen hand, vi bjuder på fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 aug 2019

Kontakt