29 nov 2018 klocka 09.00 - 15.00

Torrare? Blötare? - Lantbrukets lösningar på morgondagens utmaningar

Torr jord och översvämmade åkrar

Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in till heldagskonferens om lantbrukets anpassning till förändrade väderförhållanden.

Under dagen tar vi upp frågor kring hur lantbruket och livsmedelsstrategin påverkas av torka, värme, översvämning och insekter i en framtid präglad av förändrade väderförhållanden. Vi får ta del av lantbrukares egna erfarenheter av nya lösningar. Medverkar gör även föreläsare från bland annat Länsstyrelsen, SLU, Hushållningssällskapet och SMHI.

Punkter under dagen är:

 • Framtidens klimat och några ord om anpassning: Anna Jonsson, SMHI
 • Beslut och val under en torr sommar – en lantbrukare reflekterar: Ulf Jansson, Västerås
 • Lösningar och resultat av bevattningsinvesteringar på min gård: Tobias Knutsson, Öland
 • Insektsangrepp på Åland: Dennis Grönroos, Pro Agria Ålands Hushållningssällskap
 • Vattenhushållning i odlingslandskapet - erfarenheter från ett dikningsföretag: Petter Ström, Hushållningssällskapet
 • Bevattning – när, var, hur?: Abraham Joel, SLU
 • Vattenuttag – tillståndskriterier och regelverk: Magnus Svensson och Erika Andersson, Länsstyrelsen
 • Årets foderkvalitet och nya foder: Mia Lindkvist, Hushållningssällskapet
 • Värmestress hos mjölkkor: Maria Åkerlind, VÄXA Sverige
 • Klimatet och världsmarknaden – särskilt fokus på foder: Gunnar Rundgren, Garden Earth
 • Djurskydd och EU-stöd – vad gör myndigheterna?: Peter Johansson och Anne-Mari Forsberg, Länsstyrelsen
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens arbete med klimatanpassning: Ingrid Rydberg, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
 • Risk- och sårbarhetsanalyser i livsmedelsproduktionen; Ylva Andersson, SLU och Line Strand, Hushållningssällskapet

Målgrupp: Lantbrukare i Västmanland, lantbrukets organisationer, rådgivare, länets kommuner, samt försäkringsbolag.

Tid: Torsdag 29 november 2018, klockan 09.00-15.00. Förmiddagsfika serveras från klockan 08.30.

Plats: Ösby naturbruksgymnasium, Sala kommun.

Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast den 23 november.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Har du frågor, kontakta Viktoria Vingmarker, Länsstyrelsen i Västmanlands län  viktoria.vingmarker@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 93 06.

Dokumentation av dagen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
201811A4_KonferensSala_Broschyr_Bilder.pdf 6.7 MB 2019-01-08 10.55

Anmälan

Senast den 23 november via anmälningsformuläret nedan.

 

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Ösby naturbruksgymnasium, Sala kommun.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 nov 2018

Kontakt