Utveckling av landsbygder

Det finns många möjligheter för dig som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden. I Sverige finns ett landsbygdsprogram som ska stärka förutsättningarna för alla som bor och verkar på landsbygden. Det finns flera olika stöd och ersättningar som du kan söka.

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet, och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser. Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Tillgång till grundläggande betaltjänster

Kompetensutveckling och rådgivning

I Västmanlands län erbjuder vi kompentensutveckling och rådgivning på flera olika sätt som en del av Landsbygdsprogrammet.

Kompetensutveckling och rådgivning

Stöd för utveckling av landsbygden

Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Stöd för bredbandsutbyggnad

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Projektstödet för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar finns till för att kunna skapa och behålla sådana anläggningar på landsbygden.

Stöd för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Investeringar i rekreation och turism

Projektstödet för investeringar i rekreation och turism finns till för att allmänheten ska kunna erbjudas rekreation, och för att öka möjligheterna till turism på landsbygden. Du kan få stöd för till exempel badplatser, lekplatser och leder för vandring.

Stöd för investeringar i rekreation och turism

Stöd för samarbeten för nya jobb

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn.

Stöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden

Regional handlingsplan

I vår regionala handlingsplan kan du läsa mer om hur vi arbetar med landsbygdsprogrammet i Västmanland.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, (2,45 MB), pdf, öppnas i nytt fönsterPDF

Kontakt