Stöd till företag

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.

Kompetensutveckling och rådgivning

I Västmanlands län erbjuder vi kompentensutveckling och rådgivning på flera olika sätt som en del av Landsbygdsprogrammet. Miljö, klimat och ekonomisk hållbar utveckling är områden som prioriteras.

Kompetensutveckling och rådgivning

Stöd för nya jobb

Utveckla och bredda verksamheten

Företagsstödet till nya jobb på landsbygden finns till för att uppmuntra företag att utveckla eller bredda sin verksamhet, och på så sätt skapa fler jobb.

Investeringsstöd för nya jobb

Förädla jordbruksprodukter för att skapa nya jobb

Företagsstöd för att öka förädlingen av jordbruksprodukter till livsmedel finns till för att skapa fler jobb på landsbygden. Du kan söka stöd för att till exempel bygga en ny anläggning för förädling eller köpa in specialutrustning.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Samarbeta för att utveckla näringslivet

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Stöd för lokal service

Bevara och utveckla lokal service på landsbygden

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas.

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Samarbeta för att korta livsmedelskedjan och öka lokal försäljning

Projektstöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Syftet är att genom samarbete korta livsmedelskedjan från producent till konsument, och att öka försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden.

Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad

Stöd för utveckling av landsbygden

Vill du öka livskvaliteten och tryggheten på landsbygden? Du kan få stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur. Projektstöd för investeringar i småskalig infrastruktur finns till för att uppmuntra till utveckling av den småskaliga infrastrukturen på landsbygden. Du kan söka stödet om du vill starta ett infrastrukturprojekt som leder till ökad livskvalitet och en tryggare utomhusmiljö.

Investeringar i småskalig infrastruktur

Kontakt