Stöd till jordbruksföretagare

Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

I menyn hittar du de stöd du kan söka.

Jordbrukarstöd

Du som är lantbrukare kan söka EU-stöd för den mark du brukar och de miljöinsatser som du gör. Jordbrukarstöden är en stor del av Länsstyrelsens arbete för en levande landsbygd och ett livskraftigt och miljövänligt jordbruk.

Stöd inom landsbygdsprogrammet

Inom landsbygdsprogrammet finns även stöd och ersättningar för dig som funderar du på att starta eller utveckla ett företag på landsbygden. Sitter du på idéer och kunskap som kan bidra till klimatsmarta lösningar och en bättre miljö? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då ska du läsa vidare vilka stöd som du kan söka.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt