Bidrag för skyddsväst till jakthund

Ansök om bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga.

Vilka kan söka bidrag

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till drivande och ställande jakthundar. Vid behov kan bidrag utbetalas till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Hur mycket bidrag ges

Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är 5000 kronor. Bidrag lämnas endast för själva västen samt vargstål, ej tillbehör som vildsvinsskydd eller liknande.

Villkor för inköp av skyddsväst

  • Bidraget utbetalas i första hand för skyddsvästar som testats och rekommenderas av Viltskadecenter. I dagsläget är det skyddsvästar med vargstål av fabrikatet Dogtech.
  • Skyddsvästen ska vara inköpt under det senaste året.
  • Kvitto på inköpt väst ska bifogas ansökan.

När kan bidrag ges

  • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år.
  • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
  • Sökande ska jaga i länet.

Ansök om bidrag

Fyll i formuläret för att ansöka om bidrag för skyddsväst till hund.

UPPGIFTER OM DIG SOM SÖKER

JAKTHUNDENS UPPGIFTER
Kön * (obligatorisk)
Kön


Försäkrad * (obligatorisk)
FörsäkradHunden används för eftersök * (obligatorisk)
Hunden används för eftersök


Ansökan avser främst förebygga skador av * (obligatorisk)
Ansökan avser främst förebygga skador av

Typ av inköpt väst
Typ av inköpt väst


Du kan bara få bidrag för västar som Viltskadecenter har godkänt.

Hur skickar du in kvittot på inköpt skyddsväst? * (obligatorisk)
Hur skickar du in kvittot på inköpt skyddsväst?Observera att din bilaga inte får vara större än 10 mb, då kan inte formuläret skickas in till Länsstyrelsen.

Kontakt