Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

Ansök om förordnande eller förlängning på samma blankett

Du använder blanketten nedan för att ansöka om förordnande som fisketillsynsperson. Är det ett nytt förordnande ska kopia av utbildningsbevis bifogas.

Samma blankett används för att ansöka om förlängning av ett förordnande som är på väg att gå ut. Vid förlängning behöver du inte bifoga något utbildningsbevis.

Lämplighetsbedömning med remittering till Polisen sker både vid nytt förordnande och förlängning.

Närbild på ett fisköga

Utbildare i fisketillsyn?

Länsstyrelsen i Västmanlands län kommer att hålla kurs för de som vill bli godkända utbildare i Fisketillsyn i länet. Vi önskar din intresseanmälning senast 15 mars.

Antalet platser är begränsat till 10 stycken. Förkunskapskrav är att man gått grundutbildningen och varit aktiv fisketillsynare i minst fem år.

Anmälan görs till Länsfiskekonsulent Ronnie Hermansson på e-post: ronnie.hermansson@lansstyrelsen.se

Kontakt