Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en utbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av lämplighet, bland annat genom remittering till polismyndighet innan utbildningen påbörjas.

Ansök om förordnande eller förlängning på samma blankett

Du använder blanketten nedan för att ansöka om förordnande som fisketillsynsperson. Är det ett nytt förordnande ska kopia av utbildningsbevis bifogas.

Samma blankett används för att ansöka om förlängning av ett förordnande som är på väg att gå ut. Vid förlängning behöver du inte bifoga något utbildningsbevis.

Lämplighetsbedömning med remittering till Polisen sker både vid nytt förordnande och förlängning.

Kontakt

David Bruun

Länsfiskekonsulent (vikarie för Ronnie Hermansson t o m 2 februari 2020)