Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stipendier

Letar du efter stipendium eller bidrag som du kan söka? Du kan hitta stiftelser som ger ut stipendier i länsstyrelsernas stiftelsesök.

Länsstyrelsen har en databas där du kan söka efter stiftelser i Sverige. Vill du söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen.

Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov.

Sök efter stiftelser i länsstyrelsernas stiftelsesök Länk till annan webbplats.

Stipendier i Västmanlands län

Pontus Nohres donationsfond

Stipendium kan sökas ur Pontus Nohres donationsfond för "förtjänstfull husmodergärning".

Donationsfondens årliga inkomst ska användas ”dels till kontanta premier eller stipendier åt husmödrar, som nu icke belönas av Hushållningssällskapet, då de ej tillhöra jordbruksbefolkningen, dels för inköp och utdelning av så kallade förtjänsttecken till förtjänta husmödrar, och skola dessa förtjänsttecken lämnas såväl dem, som erhålla diplom från Hushållningssällskapet, som ock den nya kategori, som tillkommer enligt ovan”.

Du som söker ska vara kvinna med minderåriga barn i hemmet.
Beskriv dig själv och dina gärningar under året.

Information om ansökan för 2022 kommer i september/oktober.

En komplett ansökan ska innehålla följande uppgifter om stipendiaten:

  • namn, adress och telefonnummer
  • beskrivning av den föreslagnas insatser och kvalifikationer

Kontakt