Gökriksudden – fridfulla skogsdungar vid Hjälmarens strand 

Längs med Hjälmarens strand ligger Gökriksudden. Här kan du vandra på stigar genom fridfulla skogsdungar med vacker lövskog. Under våren visar sig reservatet från sin allra bästa sida. Då slår björklöven ut, hasselbuskarna blommar och marken fylls med ett hav av vitsippor, blåsippor, vårlök och svalört.

Strandkant vid en sjö, vass och träd som sträcker sig ut över vattnet.

Foto: Alf Ericson

Friluftsliv

Det finns två slingrande stigar att följa genom lövskogen. De startar vid parkeringen i naturreservatet och leder dig sedan runt området. På våren är stigarna kantade av mängder med vitsippor, blåsippor och andra vårblommor. Båda stigarna leder ner till Hjälmaren där du kan sätta dig ner för att fika och blicka ut över sjön.

Vid strandkanten trivs även bävrar, det kan du se utifrån alla träd som de har fällt. Bävrarna gnager av stammar och grenar som de lägger i högar i vattnet. Det dämmer upp vattenflödet och då uppstår det översvämningar. Ett ställe där du kan se det är där Borsjöbäcken mynnar ut i Hjälmaren.

Naturen

Naturen består till största delen av skogsdungar med lind, alm och ek. I området finns gott om döda träd och riktigt gamla ekar och lindar. De döda och döende träden är viktiga livsmiljöer för en mängd ovanliga lavar och insekter, som laven parknål och insekterna bålgetingkortvinge och mögelbagge. Även hackspettar trivs här. De hittar insekter att äta och kan bygga bo i de gamla trädstammarna. Större djur som också trivs här är kronhjort, älg och vildsvin.

Området närmast stranden är påverkat av att Hjälmarens vattennivå sänktes med drygt en meter på 1800-talet. Det innebar att mark som tidigare stått under vatten torkade upp och att en strandskog började växa. Idag växer det olika typer av lövträd här, som björk, asp och al. Längs de grunda stränderna växer vass. Om du kommer hit tidigt på våren kanske du får syn på gäddorna som leker i vassen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada markytan eller naturföremål,
 • göra upp eld annat än på av Länsstyrelsen anvisad plats,
 • framföra motordrivet fordon,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • avsiktligt störa djurlivet, till exempel klättra i boträd,
 • skada levande eller döda träd och buskar,
 • skada vegetationen, till exempel genom att insamla hela eller delar av örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla eller bortföra insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2008

Areal: 51 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Gökriksudden ligger 1,5 mil sydväst om Arboga. Kör från den stora rondellen i Arboga mot skylt "E18 V/E20 V" mot Örebro. Kör cirka 10 kilometer. Sväng höger vid skylt "Götlunda, Nannberga och Lunger". Följ skylt "Lunger 4". Kör 4 kilometer. Sväng höger vid skylt "Lungers hamn 4". Kör 1,8 kilometer. Sväng höger till en grusväg, trots en skylt att motortrafik är förbjuden. Håll till höger på toppen av åsen. Kör 1,5 kilometer så kommer du fram till parkeringen. Observera att grusvägen är smal, gropig och stenig!

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss