• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gnien – vita svanar och svarta tärnor 

Gnien är en av länets finaste fågelsjöar och ett populärt utflyktsmål. Från fågeltornet får du bra utsikt över vattnet och strandängarna. Du kan se många olika fågelarter här under hela året, men missa inte det mäktiga skådespelet när sångsvanarna flyttar på våren och hösten!

En fågel med oval kropp och gulaktig näbb sträcker sin långa hals på ett fält av grönt gräs.

Sångsvan vid Gnien. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Till Gnien kommer du för att titta på fåglar, men det är även tillåtet att fiska i sjön om du löser fiskekort. Hit kan du ta dig på flera olika sätt, med cykel och bil eller med båt och kanot. Från parkeringsplatsen bredvid väg 252 går en bred, grusad stig över betesmarkerna och in i skogen. En bit in i grenar sig stigen. Går du till vänster kommer du snart till ett picknickbord. Väljer du istället att gå till höger kommer du till en bred spång med räcken som leder ut till fågeltornet. Fågeltornet är fyra våningar högt. Om du inte orkar gå upp för alla trappor kan du stanna på våning tre. Här finns ett rum som skyddar dig mot väder och vind när du sitter och tittar på fåglar. Högst upp finns ett picknickbord och där får du den bästa utsikten över sjön och strandängarna.

Fågelskyddsområde

Gnien är ett fågelskyddsområde. Det betyder att du inte får besöka vissa delar av området under tiden från 15 mars till 15 maj eller 15 mars till 15 juli. Däremot är det tillåtet att besöka fågeltornet och att åka båt eller paddla kanot genom reservatet under dessa tider.

Vad som gäller exakt för Gnien finns att läsa under informationen om Djur- och växtskyddsområden på vår sida om skyddad natur.

Detaljerad information om fågelskyddsområden

Naturen

Kolbäcksån blir till en sjö vid Gnien. Här ändras åns bredd efter hur mycket vatten som rinner i ån. Det innebär att strandängarna varje år svämmar över, vilket många fåglar gillar. Under vår och höst rastar mängder av svanar, änder och vadare i Gnien. Många fåglar väljer också att stanna vid Gnien för att ruva på ägg och föda upp ungar. Några exempel på dessa fåglar är årta, skedand, småfläckig sumphöna, kornknarr, storspov, svarttärna och gulärla. Har du tur kan du få syn på en havsörn som spanar över våtmarkerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • beträda eller befara det land- och vattenområde som framgår av naturreservatets beslutskarta under perioden 15 mars – 15 maj. Förbudet omfattar inte fågeltornet samt spången ut till tornet. Förbudet ska inte heller hindra genomfart utan uppehåll med båt eller kanot längs den farled som framgår av naturreservatets beslutskarta,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • mer än ett dygn upplägga eller förtöja båt annat än på platser som anvisas i skötselplanen för naturreservatet,
 • rida,
 • onödigtvis störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo,
 • medföra okopplad hund,
 • använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller liknande på ett störande sätt,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
 • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 1985 och reviderat 2008

Areal: 237 hektar (158 hektar land och 79 hektar vatten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Gnien ligger 3 kilometer norr om Surahammar. Kör från Surahammar på väg 66 mot Fagersta. Sväng vänster vid skylt "20 Hallstahammar". Kör cirka 1 kilometer på väg 668. Parkeringen ligger på höger sida.

För att komma till Gniens västra del fortsätter du på väg 66 i ytterligare 1,5 kilometer från korsningen. Sväng vänster vid skylt "6 Elingbo". Nu ligger Gnien på vänster sida av vägen. Kör 1,2 kilometer så kommer du fram till en informationstavla på vänster sida.

Kontakt

Avdelningen för natur och miljö

Telefon: 010-224 90 00