Allemansrätten

En vuxen person och ett yngre barn som står på klipphällar intill en sjö.

Foto: Frida Proos.

I Sverige har vi en unik möjlighet att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätten. Vår svenska natur är öppen för alla oavsett om du bor här eller kommer på besök i vårt land. "Inte störa – inte förstöra" är huvudregeln i allemansrätten.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kanot, klättrar eller sitter på en sten och fikar. Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Vi använder oss av allemansrätten i många olika situationer och det är många intressen som ska samsas. Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du får gå över någon annans mark när du ska till ditt fiskevatten. Det är tillåtet att plocka bär och svamp. Däremot är det är förbjudet att avsiktligt störa vilda djur. Allemansrätten kan sammanfattas med "inte störa - inte förstöra".

Allemansrätten ger dig en fantastisk möjlighet att till exempel gå, springa, cykla, rida och åka skidor i naturen. Men du får inte göra det hur som helst. Du måste alltid visa hänsyn till djur, natur och andra människor.

Mark och tomt

Du får röra dig på annans mark utan att fråga om lov men du får inte passera över någons privata tomt. En tomt är området närmast ett hus där det bor någon. Det behöver inte finnas staket runt en tomt. Du får inte vistas på en åker eller äng med nysådd, växande gröda eller andra känsliga planteringar.

Känsliga perioder

På våren och hösten är stigarna ofta mjuka, blöta och leriga. Då ska du inte cykla på dem och även när du går eller springer behöver du ta det lugnt för att inte skada underlaget. Var extra försiktigt under försommaren, eftersom fåglarna häckar och djurlivet är känsligt.

Grupper

Om ni är många som gör samma sak –  fråga markägaren om lov och tänk på att ni tillsammans kan skada naturen.

Kom ihåg:

 • Gå inte på åkrar med nysådd eller växande gröda.
 • Gå inte över någons privata tomt.
 • Var extra varsam när stigarna är mjuka.
 • Var försiktig under försommaren när fåglar häckar.
 • Fråga alltid markägaren om lov och var extra försiktig om ni är många som gör samma sak.

I skyddade områden som exempelvis en nationalpark eller ett naturreservat gäller förutom allemansrätten andra särskilda bestämmelser. På skyltar i området och på Länsstyrelsens webbplats kan du läsa om vad som gäller på den plats som du vill besöka. Det är olika regler för varje skyddat område.

Kom ihåg:

 • Ta reda på vad som gäller i den nationalpark eller naturreservat som du vill besöka.
 • Särskilda regler gäller för cykling och ridning i skyddade områden.
 • I vissa naturreservat får du inte plocka blommor.

All nedskräpning är förbjuden. Nedskräpning är dålig på många olika sätt för djur och natur och nedbrytningstiden för skräpet är ofta lång.

Soptunnor

Om det finns soptunnor kan du slänga ditt skräp där. Om soptunnan är full, ta med soporna hem annars är risken stor att vinden, fåglar eller andra djur sprider skräpet. Av samma anledning ska locket på soptunnan alltid vara på.

Om du behöver bajsa och kissa

Gräv en grop om du behöver bajsa. Toalettpapper ska grävas ner eller eldas upp (om det inte är eldningsförbud), så att det inte blåser omkring i naturen.

Vad händer med skräp i naturen?

Stora mängder plast flyter runt i våra hav. Sjöfåglar, däggdjur och fiskar kan trassla in sig i fiskelinor och plast eller tror att det är mat. När djur äter plast kan de hindras i sin tillväxt, förgiftas och i värsta fall dö.  Djur på land kan också skadas av skräp. Bland annat kan kor få i sig aluminiumsplitter genom fodret. Det hamnar där när metallburkar strimlas sönder vid skörden. Glassplitter och andra vassa föremål ställer också till stor skada.

Kom ihåg:

 • Släng ditt skräp i soptunna eller ta med det hem.
 • Se till att ditt skräp inte riskerar att flyga omkring eller att djur kan sprida det.
 • Gräv en grop om du måste bajsa. Toalettpapper ska grävas ner eller eldas upp.

Du får elda för att tillaga mat eller värma dig men det är viktigt att du väljer en plats där det inte finns någon risk att elden sprider sig eller skadar naturen.

Eldplatser

Välj i första hand en plats där det redan finns iordningställda eldstäder. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme och elda aldrig om det finns risk för brand. I nationalparker och naturreservat gäller oftast särskilda regler.

Släckning

För att inte riskera att elden sprider sig i efterhand behöver du vara noggrann med att den är ordentligt släckt när du lämnar eldplatsen. Förbered gärna din släckning med hink och vatten.

Bränsle

Behöver du bränsle till elden går det bra att plocka lösa grenar och kvistar från marken, men bryt inte av något från träd och buskar.

Eldningsförbud

Om det är brandrisk utfärdar Räddningstjänsten eldningsförbud och kommunerna informerar om det på sina webbplatser. Eldningsförbud kan gälla för all eldning och även inkludera engångsgrillar.

Kom ihåg:

 • Välj en plats där elden inte riskerar att sprida sig.
 • Elda helst i eldstäder.
 • Elda aldrig på klippor.
 • I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler.
 • Bryt aldrig grenar från växande träd eller buskar.
 • Kolla upp så att det inte råder eldningsförbud.

Tänk på att du inte får köra med motorfordon i terräng och att bullret från exempelvis en fyrhjuling kan störa både människor och djur. När du cyklar i naturen är det viktigt att du visar hänsyn och inte förstör mark och växter.

Cykling

Att cykla på enskilda vägar, stigar och i mountainbikespår är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Det går bra att cykla fritt i naturen om det görs på ett skonsamt sätt. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att visa hänsyn. Du får inte cykla över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden. Det är heller inte tillåtet att arrangera terrängcykling i grupp utan att ha frågat markägaren om lov.

Cyklar med motor får du köra på vägar och cykelbanor men inte på stigar eller fritt i terrängen.

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet eller bara tillåtet på vissa leder.

Terrängkörning

All terrängkörning med motorfordon är förbjudet. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla. Motordrivna fordon i naturen leder till skador på mark och växter och kan även störa djur och människor. Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

Vad är terräng?

All naturmark utanför vägar till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder eller som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk.

Vad räknas som motorfordon?

Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor till exempel bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Kom ihåg:

 • Det är förbjudet att köra med motordrivet fordon i terräng.
 • Parkera ditt fordon så att du inte skadar marken, står i vägen eller stör.
 • Var försiktig när du cyklar på stigar så att du inte skrämmer människor och djur.
 • Fråga markägaren om lov om ni är många som vill cykla i naturen.

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid en tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud för att skydda fåglar eller sälar. Hur länge du får stanna beror på situationen. Här gäller samma regler som för camping.

Bad

Om en brygga ligger utanför en tomt är det tillåtet att tillfälligt förtöja din båt eller att bada där, så länge du inte stör eller hindrar ägaren.

Båt, kanot och kajak

Du får paddla kajak/kanot och färdas med båt på havet, i sjöar och vattendrag. Enligt Sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen. Som båtfarare ska du visa gott ”sjömannaskap” och känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten du färdas i. Det kan finnas särskilda förbud och begränsningar, exempelvis fartbegränsningar, tillträdesförbud och förbud mot förbränningsmotorer.

Vattenskoter och vattenskidor

Vattenskoter får köras på allmänna farleder. Länsstyrelsen kan besluta om ytterligare vattenskoterområden men i övriga vatten är de inte tillåtet att köra vattenskoter. Länsstyrelsen beslutar även om var det är tillåtet att åka vattenskidor.

Kom ihåg:

 • Stör inte markägare.
 • Ta reda på om det finns tillträdesförbud eller fartbegränsningar.
 • I vissa sjöar och vattendrag är det inte tillåtet att färdas i båt med förbränningsmotor.
 • Vattenskotrar får endast köras i vissa områden.

Det går bra att tälta något eller några dygn så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. För husvagn och husbil gäller fler begränsningar.

Tält

Om ni är många som ska tälta eller om du är nära en bostad behöver du be markägaren om lov. Tänk på att inte tälta på ömtåligt underlag eller på mark som används för jordbruk eller planteringar.

Camping i skyddade områden

Om du befinner dig i en nationalpark eller ett naturreservat gäller särskilda regler. Ibland kan det vara campingförbud i hela området. Information om vad som gäller i varje område finns på skyltar i området och på Länsstyrelsens webbplats.

Husvagn och husbil

Om du har husvagn eller husbil är kraven högre. Det är inte tillåtet att köra i naturen överhuvudtaget. Du måste hålla dig på vägen enligt terrängkörningslagen.

Rastplatser

Väljer du att övernatta på en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar på vardagar och något längre tid under helger.

Kom ihåg:

 • Stör inte markägare när du tältar.
 • Tälta inte på ömtålig mark, planteringar eller odlingar.
 • Ta reda på vad som gäller i nationalparker eller naturreservat.
 • Om ni är många eller om du vill tälta många nätter eller nära boningshus behöver du be markägaren om lov.
 • Du får inte köra i terräng med husbil eller husvagn.
 • Övernattning på rastplatser är oftast begränsat till 24 timmar.


Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten utan regleras i jaktlagen och fiskelagen. Allemansrätten har ändå stor betydelse för både jakten och fritidsfisket i och med att de hör till våra vanligaste fritidsaktiviteter.

Fiskekort och fiskeplatser

Du behöver ofta ett speciellt fiskekort för att få fiska i sjöar och vattendrag. Ta alltid reda på vad som gäller innan du beger dig ut på en fisketur. Det går ofta bra att fiska från privata stränder och bryggor, så länge de är tomma och inte ligger i anslutning till bostadshus. Tänk på att respektera den som äger platsen.

Fredade och fridlysta arter

När fiskarna leker på våren kan vissa arter vara fredade.  Med det menas att du under den perioden måste släppa tillbaka fisken direkt om du får en sån på kroken. Det kan också finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Några arter är helt fridlysta, till exempel mal, som du inte får ta upp alls.

Skräp

Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren. De hör inte hemma i naturen men är lätta att glömma kvar. Fiskar och andra djur kan lätt fastna i skräpet och skada sig mycket allvarligt.

Jakt

För att få jaga i Sverige behöver du ha statligt jaktkort. För att få licens för jaktvapen krävs godkänd jägarexamen. Du behöver även få tillåtelse av markägaren.

Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vara i skogen, men du ska vara medveten om att jakt pågår, vara uppmärksam och visa hänsyn till jägarna. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt är förbjudet.

Kom ihåg:

 • Du kan behöva köpa fiskekort.
 • Du behöver tillåtelse från markägaren eller jakträttsinnehavaren för att få ta med vapen eller fångstredskap.
 • Det är förbjudet att störa pågående jakt, fiske eller villebråd men du får vistas i skog och mark under pågående jakt.
 • På våren kan vissa fiskarter vara fredade.
 • Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp och fridlysta fiskar ska alltid släppas tillbaka.
 • Ta med dig drag, linor och skräp hem.

Ta gärna med dig hunden i naturen men tänk på att du har strikt ansvar för din hund och att kraven på dig som hundägare är stora för att skydda däggdjur och fåglar.

Strikta regler under vår och sommar

Under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund i all naturmark och även i parker. Hunden ska hållas högst några meter ifrån dig och helst vara kopplad. Syftet är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.

Övriga årstider

Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet eller andra människor.

Kopplingstvång

I nationalparker och i stort sätt alla naturreservat måste du ha din hund kopplad.

Hundförbud

Hundförbud gäller ofta på lekplatser, på många kyrkogårdar och på allmänna badplatser. Det är kommunen som beslutar om lokala hundförbud.

Kom ihåg:

 • 1 mars – 20 augusti måste hunden vara under strikt kontroll, helst kopplad.
 • Koppeltvång gäller i de flesta naturreservat.
 • Särskilda bestämmelser gäller ofta vid badplatser.
 • Ha alltid hunden under uppsikt så att den inte stör andra djur eller
  människor.

Du får plocka vilda växter, bär och svampar men håll koll på vilka arter som är fridlysta där du är.

Om fridlysta arter hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vad får du plocka?

Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa växter och svampar är dock så sällsynta att de är fridlysta och får inte plockas.

Vad får du inte plocka?

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd och buskar. Du får inte heller fälla träd och buskar.

Nötter

Hasselnötter och andra nötter omfattas inte av allemansrätten och får inte plockas, till skillnad från bär och svamp.

Svamp

Du får plocka de flesta sorters svampar förutom tryffel och fridlysta svampar. Däremot finns det flera giftiga svampar i Sverige så du måste vara uppmärksam.

Kommersiell bärplockning

Att plocka bär är tillåtet enligt allemansrätten, även i stor skala och för försäljning. För att inga problem ska uppstå är det värdefullt att säljaren pratar med markägaren, länsstyrelsen och kommunen innan verksamheten startar.

Kom ihåg:

 • Plocka aldrig fridlysta växter och svampar.
 • Ta aldrig något från växande träd eller buskar förutom bär och frukt.
 • Ta aldrig något från odlingar eller från någons tomt.
 • Ta aldrig hem fällda träd eller buskar.

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Ridning på vägar

Normalt är det tillåtet att rida på enskilda vägar, men det är endast tillåtet att rida på en enskild väg så länge inte vägen tar skada. Risken för skador minskar om du rider i mitten på vägen. Markägaren kan kräva skadestånd om vägen skadas av ridning eller travträning. Om ridningen orsakar stor skada kan markägaren få tillstånd av kommunen att sätta upp en skylt som förbjuder ridning.

Ridning i naturen

Du får rida fritt i naturen men inte över planteringar, tomter, åkermark eller på ömtåligt och mjukt underlag eller där du riskerar att skada marken. Rid inte heller på stubbåkrar/ängar om du inte frågat markägaren först. Många av Sveriges kommuner har förbjudit ridning i markerade motionsspår och preparerade skidspår.

Återkommande ridturer

Den som ansvarar för återkommande ridturer bör ha en kontinuerlig dialog med berörda markägare.

Hästbajs

Hästbajs är inte skadligt för naturen men i större mängder kan det bli ett problem för andra som går eller färdas längs vägen. Hoppa gärna av och ta bort din hästs bajs från stigar och vägar.

Skyddade områden

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. Ibland är det tillåtet att rida på markerade stigar eller leder, men inte utanför dessa. Det kan också vara ridförbud i hela området.

Kom ihåg:

 • Det är förbjudet att rida på planteringar och åkermark.
 • Rid mitt på vägen för att minska skador.
 • Prata med markägaren om ni gör återkommande ridturer.
 • Ta gärna undan hästbajs från stigar och vägar.
 • Ta reda på vad som gäller i motions-, skidspår, nationalparker och naturreservat.

Du får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller.

Eget ansvar

Tänk på att du går in i en hage på egen risk och att det kan finnas nyfikna djur och kanske till och med en ilsken tjur. Mata inte djuren och kom ihåg att alltid stänga grinden efter dig!

Stängsel

En markägare får inte sätta upp ett stängsel som stänger ute människor från allemansrätten. Men du får aldrig ha sönder ett stängsel för att kunna passera.

Kom ihåg:

 • Du går in i en hage på egen risk
 • Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Kontakt

Avdelningen för naturvård