KALENDER

 • 15 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Totalförsvarsdagen 2021 Under årets totaltförsvarsdag fokuserar vi på vikten av ett starkt militärt försvar, en effektiv samordning och ledning av det civila försvaret och en gemensam planering för att upprätthålla samhället...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter besökare och gäster inom turism.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Att utbilda kollegor i Webbkurs heder Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda dina kollegor i webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck genom kompetenshöjande gruppträffar.Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryc...

  Anmäl dig här – senast 19 april

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – april Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 19 april

Bo och leva

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs.

Om oss

Betesmarker sökes

Flera nötkreatursägare som behöver mer betesmark för sina djur. Nu uppmanar Länsstyrelsen markägare som har beten och hagar som inte används att höra av sig så att de kan komma i bruk.

Dukat bord med vitt porslin och vita servetter.

Samhälle

Lokalhyresstöd till utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker lokalhyran för hyresgäster i branscher drabbade av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för perioden 1 januari - 31 mars. Ansökan öppnar 3 maj.

Miljö och vatten

Klimatklivet

Har du en bra idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Sök stöd för din klimatinvestering 13-27 april.

Foto på en kvinna som sitter vid ett skrivbord framför sin dator. Hon är suddig eftersom fokus i bilden ligger på en vit blomma i nederkant av bilden. 

Bo och leva

Omsättningsstöd till handelsbolag

Nu kan även handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökan gör du i Boverkets e-tjänst.

Foto: Pia Nordlander

Om oss

Vår landshövding

Minoo Akhtarzand är landshövding i Västmanlands län. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen.

NYHETER

 • 2021-04-13

  Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 14: Inför studenten kommer aktiv tillsyn av partybussar genomföras

  En av de punkter som lyfts i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn är att länsstyrelserna aktivt kommer att bedriva tillsyn av partybussar, om syftet är att likna med en privat sammankomst. Det är en direkt följd av allt tydligare signaler som länsstyrelserna får kring att företag och studenter försöker runda förbudet mot studentflak. De verksamhetsutövare som inte följer rådande bestämmelser om max 8 deltagare riskerar vite.
 • 2021-04-12

  Sex miljoner till nationella tidiga insatser för asylsökande

  I år finns en ny möjlighet att ansöka om bidrag för nationella tidiga insatser för asylsökande. Av de 98 miljoner som läns...
 • 2021-04-09

  Maxvikt 12 ton i Hälleskogsbrännan

  Bilvägen genom Hälleskogsbrännan drabbad av tjällossning och väldigt mjuk. På grund av detta är det begränsad fordonsvikt ...
 • 2021-04-09

  Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

  Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt...