Västernorrlands regionala plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Om publikationen

Löpnummer:
2019:12
Diarienummer:
425-10222-19
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

För att Sverige och världen ska nå uppsatta klimatmål på nationell och internationell nivå krävs flertalet förändringar. En av de stora utmaningarna för både Sverige och Västernorrland är att minska utsläppen från transporter.

Länsstyrelsen Västernorrland har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Planen utvärderar möjligheten till att ställa om fordonsflottan i länet för att nå det nationella målet om en 70 procentig minskning av utsläpp till 2030 jämfört med 2010.

Syftet är även att ge en nulägesbild och vara vägledande för hur etableringar av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel skulle kunna ske i länet. Planen har tagits fram i tillsammans med branschaktörer i länet, och presenterar viktiga inriktningar för arbetet i länet mot 2030-målet.

Kontakt