Västernorrlands klimat- och energistrategi

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 82

Publikationstyp: Strategi

Regeringen gav Länsstyrelsen i uppdrag att under 2008 skapa en klimat- och energistrategi för Västernorrlands län. Syftet med strategiarbetet är att Länsstyrelsen, som regional statlig myndighet, ska starta en process i länet och skapa regionalt samförstånd om att minska klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och effektivare transportsystem.

Strategin ska tillvarata möjligheter i pågående och planerat sektorsövergripande regionalt energiomställningsarbete. Enligt anvisningar ska strategin även innehålla en omvärldsanalys, en vision och målsättningar. Vidare ska strategin ta sikte på år 2020 respektive 2050 och föreslå möjliga åtgärder utifrån länets förutsättningar.

Kontakt