Värna Vårda Visa Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer:
2012:21
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Programmet Värna Vårda Visa syftar till för att tydliggöra Länsstyrelsens arbete med skötsel och förvaltning av naturskyddade områden i Västernorrlands län.

De 58 mål och åtgärder som föreslås i programmet ska utföras under perioden 2012-2016. Vissa övergripande målsättningar sträcker sig till 2021. Under 2016 skall en uppföljning och revidering av programmet genomföras och nya mål och åtgärder preciseras för perioden 2017-2021.

Programmet är en avsiktsförklaring och ligger till grund för att förverkliga ambitionerna i regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (prop. 2001/02:173) och propositionerna Hållbart skydd av naturområden (prop. 2008/09:214) och Framtidens friluftsliv (prop. 2009/10:238). Värna Vårda Visa Västernorrland ska också gå hand i hand med de målsättningar och åtgärder som finns i det nationella programmet Värna Vårda Visa – ett program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden 2005-2015 (NV rapport 5410, 2004).

Kontakt