Värna våra vatten

Om publikationen

Löpnummer: 3:2020

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 16

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Värna våra vatten! Nyhetsbrev om miljömål nummer 3 2020

Varje dag, året om, pågår miljömålsarbetet. Tillsammans med många andra aktörer runtom i länet, genomför Länsstyrelsen i Västernorrland en rad stora och små åtgärder och aktiviteter som på olika sätt påverkar miljön. I detta utskick har vi fokus på vatten!

Några av rubrikerna:

  • Jätteprojekt för vattendragsrestaurering –Ecostreams for Life
  • Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
  • Skydd av vatten
  • Åtgärdsprogram och förvaltningsunderlag
  • Bättre koll på vatten - genom undersökningar och övervakning
  • Miljöanpassningar vid vattenkraft

Kontakt