Vägledning för naturvårdsbränning i Västernorrlands län 2015-2021

Om publikationen

Löpnummer: 2015:3

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Vägledning för naturvårdsbränning i statligt skyddade områden i Västernorrlands län 2015-2021

Vägledningen syftar till att vägleda kring naturvårdsbränning på i första hand skogsmark i statliga naturreservat och länets nationalpark, och gäller för åren 2015-2021.

Vägledningen ska också utgöra underlag för ett effektivt samarbete med länets räddningstjänster, liksom för samarbeten med andra aktörer som bedriver eller studerar naturvårdsbränning och brand.

Kontakt