Skyfallsliknande regn i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Utvärdering Kalejdoskop - sätt att se på kulturarv

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Uppdraget att utvärdera Kalejdoskopsatsningen gavs av Riksantikvarieämbetet till Institutionen för
kulturvård, Göteborgs universitet, genom en ansökan från Kalejdoskops styrgrupp hösten 2011.
Projektet har letts av Ingrid Martins Holmberg, medan huvudparten av utredningsarbetet (insamling
av källmaterial, bearbetning och analys) har utförts av Malin Weijmer.

Först görs en sammanfattande presentation av Kalejdoskopsatsningen som helhet, tillsammans med en översikt över viktiga interna reflektioner kring projektet. Därefter följer dels en sammanfattande analys av delaktighet och deltagande i Kalejdoskop, dels en fördjupad analys av fyra utvalda projekt med
Utvärdering Kalejdoskop, Holmberg & Weijmer 2012 7 avseende på hur delaktighet och deltagande har realiserats. Sist sammanfattas resultatet och diskuteras ett urval av de centrala men också problematiska frågor som Kalejdoskopsatsningen väckt.

Kontakt