Utredning om färjeförbindelsen Härnösand och Kaskö-Vasa

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Denna utredning avser att göra en utvärdering av förutsättningarna att långsiktigt utveckla och driva en färjeförbindelse, med inriktning på godstransporter, mellan Härnösand och Kaskö/Vasa.

Kalkyler får inte baseras på subventioner eller andra stöd utan verksamheten måste kunna ”leva på sina egna meriter”.

Kontakt