Utredning om färjeförbindelsen Härnösand och Kaskö-Vasa

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport

Denna utredning avser att göra en utvärdering av förutsättningarna att långsiktigt utveckla och driva en färjeförbindelse, med inriktning på godstransporter, mellan Härnösand och Kaskö/Vasa.

Kalkyler får inte baseras på subventioner eller andra stöd utan verksamheten måste kunna ”leva på sina egna meriter”.

Kontakt